De hedendaagse textiel- en kunststofbedrijven zijn moderne, geautomatiseerde productie-eenheden waar hooggeschoolde experts waardevolle eindproducten afleveren die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek en laboproeven.

Centexbel-VKC ondersteunt de industrie in haar zoektocht naar en ontwikkeling van innovatieve en kwalitatieve producten door hen een reeks instrumenten aan te reiken zoals gespecialiseerde tests, foutenanalyses, technologisch en milieu-advies, innovatie-ondersteuning, informatie- en brainstorm sessies en natuurlijk door ons aanbod onderzoeksprojecten. 

Kortom, Centexbel-VKC helpt uw bedrijf ideeën te vertalen in concrete concepten en producten. Bovendien testen we hun kwaliteit, samenstelling, recycleerbaarheid en overeenstemming met de wettelijke vereisten, terwijl we samen met u nagaan of en welke stappen we zullen ondernemen om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Onze onderzoeksdomeinen

Centexbel-VKC creëerde verschillende competentiedomeinen om de onderzoeksactiviteiten - gewijd aan textiel en kunststoffen - te structureren. Deze domeinen maken het mogelijk om de belangrijkste aspecten van beide industrieën te behandelen, zoals: 

 • de karakterisatie en optimalisatie van grondstoffen en polymeren
 • garenengineering
 • hoogwaardige toepassingen van textiel en kunststoffen
 • technisch textiel en composietmaterialen
 • relatie tussen gezondheid en textiel/kunststoffen
 • het creëren van meerwaarde via coating en veredeling

 

Materialen

Centexbel-VKC is vooral gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van:

 • composietmaterialen
 • biomaterialen
 • slimme materialen

Toepassingen

Toepassingen bepalen in grote mate de ontwikkeling van nieuwe producten en de thema's van onze onderzoeksprojecten:

 • persoonlijke bescherming
 • kleding
 • constructie
 • comfort
 • gezondheidszorg
 • transport
 • energie
 • nieuwe oplossingen
 • verpakking

Processen

Textielproductie en kunststofverwerking bestaan uit een complexe reeks van verschillende processen, vanuit verschillende grondstoffen, die verschillende behandelingen vereisen om te beantwoorden aan de verschillende toepassingen, productnormen en wettelijke vereisten.

De expertise van Centexbel-VKC is gericht op:

Milieu

Hoewel de milieuprestaties van de Europese textiel- en kunststofverwerkende industrie verbeterd zijn tijdens de jongste decennia op het vlak van waterbeheer en luchtvervuiling, zijn er nog steeds enkele belangrijke punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Om de globale milieu-impact van onze industrie te verminderen, legt Centexbel-VKC het accent op:

Consumentenveiligheid

Consumentenveiligheid of productveiligheid wordt wereldwijd geregeld door wetten, zoals

Deze wettelijke regels worden aangevuld met meer specifieke verordeningen, richtlijnen en vrijwillige labels

Centexbel besteedt in zijn onderzoeks- en testprogramma bijzondere aandacht aan gezondheids- en veiligheidsaspecten in verband met:

 • binnenhuis luchtkwaliteit
 • speelgoed
 • kinderkleding

Nieuwe Business modellen

Nieuwe technologieën zijn vaak een noodzakelijke voorwaarde, maar nooit een voldoende voorwaarde voor industriële omwentelingen.

Een industriële omwenteling is het resultaat van een business model dat in staat is nieuwe technologieën te linken aan een opkomende behoefte van de markt.

Seminaries en conferentie