De hedendaagse texiel- en kunststofbedrijven zijn moderne, geautomatiseerde productie-eenheden waar hooggeschoolde experts waardevolle eindproducten afleveren die het resultaat zijn van wetenschappelijk onderzoek en laboproeven.

Centexbel-VKC ondersteunt de industrie in haar zoektocht naar en ontwikkeling van innovatieve en kwalitatieve producten door hen een reeks instrumenten aan te reiken zoals gespecialiseerde tests, foutenanalyses, technologisch en milieu-advies, innovatie-ondersteuning, informatie- en brainstorm sessies en natuurlijk door ons aanbod onderzoeksprojecten. 

Kortom, Centexbel-VKC helpt uw bedrijf ideeën te vertalen in concrete concepten en producten. Bovendien testen we hun kwaliteit, samenstelling, recycleerbaarheid en overeenstemming met de wettelijke vereisten, terwijl we samen met u nagaan of en welke stappen we zullen ondernemen om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Onze onderzoeksdomeinen

Centexbel-VKC creëerde vier competentiedomeinen om de onderzoeksactiviteiten - gewijd aan textiel en kunststoffen - te structureren. Deze domeinen maken het mogelijk om de belangrijkste aspecten van beide industrieën te behandelen, zoals: 

 • de karakterisatie en optimalisatie van grondstoffen en polymeren
 • garenengineering
 • hoogwaardige toepassingen van textiel en kunststoffen
 • relatie tussen gezondheid en textiel/kunststoffen
 • het creëren van meerwaarde via coating en veredeling

 

Materialen

Centexbel-VKC heeft vooral aandacht voor de ontwikkeling en optimalisatie van:

 • composietmaterialen
 • biomaterialen
 • slimme materialen

Processen

Textielproductie en kunststofverwerking veronderstellen een complexe reeks van verschillende processtappen, die vanuit verschillende grondstoffen vertrekken, die verschillende behandelingen vereisen om te beantwoorden aan de verschillende toepassingen en om overeen te stemmen met de verschillende productnormen en wettelijke vereisten.

De expertise van Centexbel-VKC is gericht op:

 • functionalisatie
 • industry 4.0
 • additive manufacturing (3D printing)
 • kunststofverwerking
 • vezels, garens, weefsels

Toepassingen

Toepassingen zijn een belangrijke motor voor productontwikkeling en onderzoeksprojecten:

 • Persoonlijke bescherming
 • Kleding
 • Bouwen
 • Comfort
 • Gezondheid
 • Transport
 • Energie
 • Nieuwe oplossingen
 • Verpakking

Milieu

Hoewel de milieuprestaties van de Europese textiel- en kunststofverwerkende industrie sterk verbeterden tijdens de jongste decennia, op het vlak van waterbeheer en luchtvervuiling, zijn er nog enkele punten die dringend om een oplossing vragen. 

Om de milieu-impact van de textiel- en kunststofverwerkende industrie te helpen verminderen, richt Centexbel-VKC zich op:

 • Circulaire Economie
 • Recyclage
 • Efficiënt gebruik van grondstoffen en hulpbronnen