De normenantenne "Technisch & Functioneel" begeleidt bedrijven die technisch textiel ontwikkelen en produceren, zoals geotextiel, agrotextiel, textiel toegepast in constructiewerken, kunstgras en technische kleding. 

Technisch textiel is in hoge mate onderworpen aan productspecificaties en Europese regelgeving (bouwproducten, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, enz.), die onder meer vereisen dat producenten bewijzen aanleveren voor hun productclaims, kunnen aantonen dat hun producten geen gevaar inhouden voor de openbare veiligheid en dat het product zelf geen schadelijke neveneffecten inhoudt. Bovendien moeten de eigenschappen (functionaliteiten) van het product voldoende duurzaam zijn en bestand tegen soms extreme gebruiksomstandigheden.