De normenantenne "Veiligheid & Gezondheid" begeleidt de volledige waardeketen in hun inspanningen te beantwoorden aan de vereisten en regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid.

Onder druk van de internationale concurrentie spitst de sector zich steeds meer toe op textielproducten met een hoge toegevoegde waarde door het aanbrengen van extra functionaliteiten.

In de normalisatie wordt dit vertaald in de vereiste dat producenten hun productclaims bewijzen, dat het product geen schadelijke neveneffecten hebben en dat de toegevoegde functionaliteiten duurzaam en bestand zijn tegen frequent) onderhoud en zwaar gebruik.

Deze evolutie volgt ook het groeiende consumentenbewustzijn rond veiligheid en gezondheid, die wordt versterkt door de Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid. Om deze wetgeving te ondersteunen, ontwikkelt Europa voortdurend normen om bijvoorbeeld schadelijke stoffen te detecteren (azo-kleurstoffen, vlamvertragers), om het brandgedrag te bepalen van nachtkledij of de veiligheid van kinderkleding, enz. Bepaalde initiatieven uit de vereisten van vrijwillige ecolabels (OEKO-TEX®, EU Flower label) werden opgenomen in Europese normen, waardoor ze een meer bindend karakter krijgen.

Deze normenantenne volgt de volgende thema's op de voet:

  • PBM normen (contact Inge De Witte)
  • normen rond algemene productveiligheid (contact Edwin Maes)
  • Europese biocideverordening (contact Erik Wuyts)
  • REACH (verordening 1907/2006) en andere internationale beperkingen op het gebruik van chemicaliën en aanwezigheid van schadelijke stoffen (contact Stijn Steuperaert)
  • labelvereisten en vrijwillige ecolabels (contact Edwin Maes)