De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

Living Lab Carpet wil een tweede leven geven aan vloerbekleding door de randvoorwaarden te creëren voor reuse, repair en refurbishing business models.

The ALIGNED project will deliver a modelling framework to assess and optimise the environmental and socio-economic performance of bio-based industries.

CISUTAC will find a solution to the current bottlenecks in the transition to circular and sustainable textiles and clothing.

SUINK will do away with large amounts of copper cables in millions of cars by replacing them with bio-based piezoelectric modules. It is a great example of how a novel technology can reduce the use of raw materials while increasing the bio-based and/or recycled content in the automotive sector.

The TOOL4LIFE project manufactures tools in thermoplastic materials with hybrid technology (AM followed by milling and in-mould coating). The process makes it possible to use less polymer material, consume less energy and emit less CO2.

Afbreekbare coatings verhogen de biologische afbreekbaarheid van gecoate materialen en vereenvoudigen de afvalverwerking en recyclage zonder onzuiverheden uit coatingpolymeren.

Het TEX2CE-project "van lineair naar circulair textiel" heeft tot doel textielbedrijven ertoe aan te zetten hun huidige producten aan het einde van hun levenscyclus opnieuw te gebruiken.

PLASTICE will develop a set of new valorization processes that are aligned with the most relevant roadmaps of chemical recycling technologies at European level.