De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

Regions for Green Textiles – known as RegioGreenTex –is a quadruple-helix partnership initiative aiming at mapping and reducing the difficulties, which currently exist in the implementation of a circular economy model within the textile ecosystem across the EU.

Terwijl we allemaal onze huidige levensstandaard willen handhaven, wordt onze samenleving geconfronteerd met de grenzen van wat ons ecosysteem (inclusief klimaatproblemen) aankan in termen van petrochemische productie van essentiële kleine moleculaire bouwstenen die nodig zijn voor fijne chemicaliën, geneesmiddelen of hoogwaardige materialen.

The EU-funded DigInTraCE project will use innovative tracking, sensing and sorting techniques to develop a transparent and interoperable decentralised traceability platform focusing on the pulp and paper and chemicals sectors.

Living Lab Carpet wil een tweede leven geven aan vloerbekleding door de randvoorwaarden te creëren voor reuse, repair en refurbishing business models.

Blueprint to reduce textile waste by 80%

Bio-Uptake aims to promote the sustainable adoption (a 39% increase) of bioplastic composites in the European manufacturing industry through a combined green and digital transformation.

The ALIGNED project will deliver a modelling framework to assess and optimise the environmental and socio-economic performance of bio-based industries.

CISUTAC will find a solution to the current bottlenecks in the transition to circular and sustainable textiles and clothing.

SUINK will do away with large amounts of copper cables in millions of cars by replacing them with bio-based piezoelectric modules. It is a great example of how a novel technology can reduce the use of raw materials while increasing the bio-based and/or recycled content in the automotive sector.