De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

CISUTAC will find a solution to the current bottlenecks in the transition to circular and sustainable textiles and clothing.

SUINK will do away with large amounts of copper cables in millions of cars by replacing them with bio-based piezoelectric modules. It is a great example of how a novel technology can reduce the use of raw materials while increasing the bio-based and/or recycled content in the automotive sector.

Afbreekbare coatings verhogen de biologische afbreekbaarheid van gecoate materialen en vereenvoudigen de afvalverwerking en recyclage zonder onzuiverheden uit coatingpolymeren.

Het TEX2CE-project "van lineair naar circulair textiel" heeft tot doel textielbedrijven ertoe aan te zetten hun huidige producten aan het einde van hun levenscyclus opnieuw te gebruiken.

Ontwikkeling van nieuwe anti-fouling biobased coatingmiddelen met commerciële toepassingen op zee én op het land.

PRecycling, a Horizon Europe project, aims to develop an easy-to-use methodology for sorting, sampling, tracing and recycling plastic waste streams, including detection and separation of legacy additives, along with standard analysis procedures for both plastic waste materials and recyclates (secondary raw materials) in order to produce consistently high quality, safe-to-use recyclates based on their degradation degree and added-value products with predicted lifetime.

Oprichting van een competentieplatform voor de transitie van Waalse bedrijven naar milieuvriendelijke kleurstoffen voor textieltoepassingen

Hoe kan een meerlaagse kunststof verpakking voor levensmiddelen recycleerbaar zijn en tegelijkertijd de optimale barrière-eigenschappen bezitten om de houdbaarheid van levensmiddelen te garanderen?

Verbeterde spinolieën voor gerecycleerde koolstofvezels om de hechting met polymeermatrices te optimaliseren en het verwerkingsgedrag voor composietfabricage te verbeteren

State-of-the-art inspectietechnieken op basis van machine vision en machine learning.