De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Ontwikkeling van een innovatief proces om accessoires in post-consumer textiel te detecteren en te verwijderen

The ReCoTex project aims to boost the recycling rate of coloured synthetic textile waste, particularly waste that is currently not recycled into high-value fiber materials due to their colour and instead used as fuel.

PESCO-UP aims to enhance the textile recycling value chain and reduce reliance on virgin materials.

Het GRACE-project wil de Large Format Print & Sign sector handvatten aanreiken om hun producten meer circulair te maken.

Ontwikkeling van milieuvriendelijke en kosteneffectieve recyclagemethoden voor afval na de productie op basis van koolstofversterking.

CUBIC is developing sustainable and circular bio-based materials, including polyamides, pre-pregs and carbon fibres for use in thermoplastic and thermoset plastic intermediate products such as filaments, sheets, unidirectional tapes, pellets and powders.

Development of a new, bio-based, smart and completely recyclable composite material, obtained by fast and low energy consumption out-of-autoclave process.

Ontwikkeling van bouwstenen voor duurzame producten met hoogwaardige eigenschappen.

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

Regions for Green Textiles – known as RegioGreenTex –is a quadruple-helix partnership initiative aiming at mapping and reducing the difficulties, which currently exist in the implementation of a circular economy model within the textile ecosystem across the EU.