De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Het belangrijkste doel is om een slim verband te maken dat biologische parameters in real-time kan monitoren om infecties op te sporen of wondgenezing te vertragen. Daarnaast zal het een hydrogel bevatten met medicijnen die kunnen worden afgegeven indien nodig.

Het R3PACK-project zal oplossingen demonstreren op het vlak van design, materiaalkeuze, hergebruik en recyclagetechnieken van niet-huishoudelijke verpakkingen.

In NWE, de dichtstbevolkte regio van Europa, zijn er ongeveer 12.000 kinderen met neurologische aandoeningen die levenslang voor uitdagingen staan, waaronder ernstige mobiliteitsbeperkingen. Deze kinderen hebben gepersonaliseerde revalidatieplannen nodig die gericht zijn op hun specifieke behoeften en mogelijkheden.

Het DisT2Tex-project wil via slim ontmantelen, gecombineerd met diverse recyclageroutes, het percentage hoogwaardig gerecycleerd textielafval verhogen voor complexe textielstromen.

Ontwikkeling van een innovatief proces om accessoires in post-consumer textiel te detecteren en te verwijderen

The ReCoTex project aims to boost the recycling rate of coloured synthetic textile waste, particularly waste that is currently not recycled into high-value fiber materials due to their colour and instead used as fuel.

The SYMBA project aims at creating a new and innovative Industrial Symbiosis (IS) method to be replicated within EU according to the local/regional bio-based industrial ecosystem.

PESCO-UP aims to enhance the textile recycling value chain and reduce reliance on virgin materials.

Het GRACE-project wil de Large Format Print & Sign sector handvatten aanreiken om hun producten meer circulair te maken.

Ontwikkeling van milieuvriendelijke en kosteneffectieve recyclagemethoden voor afval na de productie op basis van koolstofversterking.