De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Het TEX2CE-project "van lineair naar circulair textiel" heeft tot doel textielbedrijven ertoe aan te zetten hun huidige producten aan het einde van hun levenscyclus opnieuw te gebruiken.

PRecycling, a Horizon Europe project, aims to develop an easy-to-use methodology for sorting, sampling, tracing and recycling plastic waste streams, including detection and separation of legacy additives, along with standard analysis procedures for both plastic waste materials and recyclates (secondary raw materials) in order to produce consistently high quality, safe-to-use recyclates based on their degradation degree and added-value products with predicted lifetime.

Oprichting van een competentieplatform voor de transitie van Waalse bedrijven naar milieuvriendelijke kleurstoffen voor textieltoepassingen

Hoe kan een meerlaagse kunststof verpakking voor levensmiddelen recycleerbaar zijn en tegelijkertijd de optimale barrière-eigenschappen bezitten om de houdbaarheid van levensmiddelen te garanderen?

Verbeterde spinolieën voor gerecycleerde koolstofvezels om de hechting met polymeermatrices te optimaliseren en het verwerkingsgedrag voor composietfabricage te verbeteren

State-of-the-art inspectietechnieken op basis van machine vision en machine learning.

Ontwikkeling en verspreiding van de nodige kennis om landbouwresiduen van de vlasteelt effectief te gebruiken als versterkingsmateriaal in polyolefine- en PLA-kunststoffen.

Het REACH4Textiles-project, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd, heeft tot doel oplossingen te zoeken voor een eerlijk en doeltreffend markttoezicht op textielproducten.

CISUFLO aims to set up a systemic framework for circular and sustainable ‘floor coverings’ (carpets, resilient floor coverings and laminates) and to minimize the total environmental impact of the sector.

Demonstrative process for the production and enzymatic recycling of environmentally safe, superior and versatile PHA-based rigid packaging solutions by plasma integration in the value chain. H2020-BBI-JTI-2020