De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

Het ReMixT-project heeft tot doel een proces te ontwikkelen en te optimaliseren voor het terugwinnen en hergebruiken van polymeer, gebruikt als grondstof in de textielindustrie, uit gangbare PIW (post-industrieel afval) en PCW (post-consumer afval).

Biocomposieten hebben het voordeel heel licht te zijn. Helaas bemoeilijkt de grote variatie in vezeleigenschappen een robuust ontwerp en kan hun intrinsieke vochtgevoeligheid aanleiding geven tot vroegtijdige degradatie. Het BREPLA project heeft tot doel de materiaalkennis verder te ontwikkelen en te verspreiden die vereist is voor een succesvolle toepassing van biocomposieten in een groeiend aantal eindproducten.

RESERVIST aims to establish ‘reservist cells’ that in times of crises can be activated within 48hrs to switch to manufacturing medical products and services that are spiking in demand.

Het BitumClean project heeft als doel een industrieel proces te ontwikkelen om de bitumineuze teerfractie te scheiden van afgedankte dakbedekkingsmembranen tegen lage kosten en zonder gevolgen voor het milieu.

Holistic approach to establish a market in the EU for locally produced textiles made from locally sourced bio-based waste.

De ontwikkeling van de COVID-19-pandemie toont aan dat er behoefte is aan voortdurende innovatie om de verspreiding van het virus op efficiënte wijze te beperken. Centexbel, HoGENT en VITO vertalen de geleerde lessen in acties om de industrie te helpen de geïdentificeerde pijnpunten uit de eerste golf zo goed mogelijk op te lossen.

Development of bio-based materials with functional properties for high-volume consumer products and better performances than fossil-based plastics in comparable applications.

Slimme textielproducten zijn in staat om veranderingen in hun omgeving aan te voelen en daarop te reageren, waardoor hun functionaliteit voor de drager toeneemt. De belangrijkste toepassingsgebieden van slim textiel zijn veiligheid en bescherming (bijv. technisch textiel en werkkleding), medische ondersteuning (bijv. monitoring van ouderen) en prestatieverbetering (bijv. fitness en sport).

Ontwikkeling van een nieuw type thermisch en elektrisch geleidende compound met een hoge geleidbaarheid en een verbeterde verwerkbaarheid in een breed spectrum van verwerkingstechnieken, die het gebied van mogelijke toepassingen voor geleidende composieten zal verbreden.

Het Interreg NWE project CurCol onderzoekt het economisch potentieel voor de productieketens van regionaal geproduceerde planten tot kleurstoffen in plastic en papieren verpakkingen.