De O&O activiteiten van Centexbel-VKC ondersteunen de textielbedrijven, de kunststofverwerkende en aanverwante bedrijven met de uitdrukkelijke bedoeling om de innovatiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te versterken en de industrie te begeleiden naar een duurzame toekomst. Als onderzoeksinstelling, opgericht door en voor de industrie, initiëren we en nemen we deel aan collectieve - door verschillende overheden gefinancierde -onderzoeksprojecten en marktgerichte contractprojecten. 

Om een volledige onafhankelijkheid te waarborgen en belangenvermenging te vermijden, sluiten wij elke vorm van productontwikkeling uit in die gebieden die vallen onder de CE certificatiescope waarvoor we zijn geaccrediteerd.

CUBIC is developing sustainable and circular bio-based materials, including polyamides, pre-pregs and carbon fibres for use in thermoplastic and thermoset plastic intermediate products such as filaments, sheets, unidirectional tapes, pellets and powders.

Development of a new, bio-based, smart and completely recyclable composite material, obtained by fast and low energy consumption out-of-autoclave process.

Ontwikkeling van bouwstenen voor duurzame producten met hoogwaardige eigenschappen.

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidings(bonding)eigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren met het oog op een gemakkelijkere recycling.

Regions for Green Textiles – known as RegioGreenTex –is a quadruple-helix partnership initiative aiming at mapping and reducing the difficulties, which currently exist in the implementation of a circular economy model within the textile ecosystem across the EU.

Terwijl we allemaal onze huidige levensstandaard willen handhaven, wordt onze samenleving geconfronteerd met de grenzen van wat ons ecosysteem (inclusief klimaatproblemen) aankan in termen van petrochemische productie van essentiële kleine moleculaire bouwstenen die nodig zijn voor fijne chemicaliën, geneesmiddelen of hoogwaardige materialen.

Doeltreffende antimicrobiële oplossingen voor medisch textiel op basis van ecologisch verantwoorde materialen

De ambitie is om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens.

Vandaag wordt slechts 1% van textiel opnieuw hoogwaardig gerecycleerd tot nieuwe textielvezels. Dit percentage willen we met deze living labs doen stijgen.

The EU-funded DigInTraCE project will use innovative tracking, sensing and sorting techniques to develop a transparent and interoperable decentralised traceability platform focusing on the pulp and paper and chemicals sectors.