Centexbel is erkend als opleidingscentrum door de Vlaamse overheid - kmo-portefeuille - # DV.O101549 en het Waalse Gewest - chèques d'entreprise - en organiseert een zeer gevarieerd aanbod van opleidingen, van algemene tot zeer gespecialiseerde thematische seminaries.

Wettelijke bepaling

De opleidingen van Centexbel komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille en worden verstrekt met onrechtstreekse staatssteun. Hierdoor is de minimisregeling van toepassing. We verwijzen naar de verordening (EG) 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006. Deze verordening stelt dat het totale bedrag van de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend nooit hoger mag zijn dan 200 000 EUR over een periode van drie opeenvolgende belastingsjaren. Indien dit plafond wordt overschreden, dient het totale bedrag van de prestaties betaald te worden, zonder aanspraak te maken op de onrechtstreekse staatsteun.

Ons aanbod

Opleidingen en seminaries

Kennis, creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen voor Centexbel. Om de recentste informatie uit onderzoek en diensten over te brengen aan hun partners organiseren de Centexbel medewerkers op geregelde tijdstippen studienamiddagen, werkgroepen, informatievergaderingen en technische commissies, soms in samenwerking met andere kenniscentra.


Bedrijfsinterne opleidingen

Centexbel organiseert bedrijfsinterne opleidingen op vraag van de bedrijven. Dit biedt het voordeel dat de kennisoverdracht zeer specifiek op uw bedrijf wordt toegespitst.


VME opleidingenreeks

Centexbel, Cobot, Febeltex, FBT, Unitex en Hogeschool Gent organiseren ieder jaar een bijscholingscyclus voor milieucoördinatoren.

Met dit initiatief willen deze textielpartners tegemoetkomen aan de vraag naar actuele en direct bruikbare informatie in het sterk evoluerend milieudomein. De praktijkgerichte sessies specifiek voor de textielsector kennen dan ook een blijvend succes.

Deze cyclus beantwoordt aan de verplichte bijscholing van milieucoördinatoren op basis van 30 uren per jaar. De deelnemers ontvangen een attest aan het einde van de cyclus.