Kennisoverdracht is een proces waarbij kennis, ideeën en ervaringen overgaan van de kennisbron naar de ontvanger van die kennis.

Centexbel-VKC deelt of draagt zijn kennis en expertise op verschillende manieren over.

TECHNOLOGISCH ADVIES

Onze technologische adviseurs begeleiden u tijdens elk project of probleemoplossende actie en staan ten alle tijde in nauw contact met uw bedrijf. Om u het best mogelijke advies te verlenen kunnen zij terug vallen op een sterk team van onderzoekers en laboranten.

Hygiëne en medische hulpmiddelen

Hygiëne is een heel belangrijk aspect van textiel dat wordt toegepast in ziekenhuizen en voor gezondheid.

Medische hulpmiddelen worden ontwikkeld om de integriteit en het comfort van mensen met een beperking, met zware verwondingen of brandwonden te verzekeren. Terwijl sommige hulpmiddelen het lichaam ondersteunen zijn andere ontwikkeld om slecht of niet werkende organen te vervangen.

Medische hulpmiddelen omvatten o.a. implantaten, orthesen, klassieke of slimme prothesen, "scaffolds" voor weefselreconstructie, verzorgingsproducten, invasieve prothesen, sensoren, passieve of actieve stimulatoren... maar ze omvatten evenzeer minder gesofisticeerde producten zoals wondverbanden en kompressen.

Al deze medische hulpmiddelen worden toegepast in de gezondheidszorg. Medicijnen behoren niet tot de groep van medische hulpmiddelen.

Technisch Textiel, Interieurtextiel en meubelstoffen

Technisch textiel wordt onderverdeeld in een aantal categorieën volgens hun eindtoepassing.

Het classificatiesysteem ontworpen door Techtextil, Messe Frankfurt Exhibition GmbH, wordt vaak gebruikt in Europa, Noord-Amerika en Azië, en beschrijft de volgende toepassingsgebieden: 

Agrotech, Buildtech, Clothtech, Geotech, Hometech, Indutech, Medtech, Mobiltech, Oekotech, Packtech, Protech, and Sporttech, Architech (Architectural textile), Military textiles, Autotech (Automobile textiles), Smartech (Smart Textiles), Wearable computers.

Duurzame Processen, Coaten en Veredelen

Door het coaten van textielsubstraten of door de oppervlakte te behandelen, verhoogt de producent de waarde van zijn/haar product in hoge mate.

Nieuwe toepassingsgebieden, maatschappelijke evoluties en marktwijzigingen zetten bedrijven ertoe aan om in te spelen op deze uitdagingen op een flexibele en efficiënte manier door innovatieve technieken, polymeren of additieve toe te passen en/of door hun producten aan te passen aan nieuwe assemblage-technieken zoals het lassen of verkleven (bv. via hotmelt) van stoffen (met andere materialen) ...

Onze technologische adviseur ondersteunt bedrijven in het zoeken naar de beste manier om hierop in te spelen met het oog op het verhogen van hun competitiviteit en innovatiekracht.

Garenengineering

Elk type textiel, om het even waartoe het wordt gebruikt of ongeacht zijn functionaliteiten, wordt gemaakt van vezels en/of garens die beschikbaar zijn in alle soorten vormen, samenstellingen en types.

Het grootste onderscheid bestaat tussen natuurlijke vezels en man-made kunstvezels en synthetische vezels.

Omdat vezels en garens een cruciale rol spelen in het bepalen van de uiteindelijke eigenschappen van een textielmateriaal, vindt heel wat innovatie plaats in het stadium van de garenengineering, zodat er elk jaar opnieuw veel innovatieve vezels en garens op de markt worden gebracht.

Centexbel slaat deze nieuwe types nauwgezet op in zijn databank.

Onze wetenschappelijke en labomedewerkers zijn experts in het karakteriseren van garens en vezels via chemische, fysische en microscopische technieken.

Centexbel begeleidt en adviseert bedrijven in het selecteren van vezels en garens om bijvoorbeeld comforteigenschappen te verkrijgen, of om de mechanische eigenschappen te verbeteren, met het oog op chemische functionaliteiten, brandgedrag, enz.

Omdat elke vezel zijn eigen eigenschappen en functionaliteiten bezit is de selectie van de goede vezel cruciaal voor het eindproduct!

Vloer- en decoratieve wandbedekking

Textiele, gelamineerde en veerkrachtige vloerbedekking (kamerbreed tapijt, tapijttegels, planken) en decoratieve wandbekleding (op rol of als paneel) vallen onder de Europese Bouwproductenrichtlijn of "Construction products Regulation" (CPR) 305/2011.

De technologische adviseur informeert u over de wettelijke reglementen en over de Europese en internationale normen en technische vereisten.

U kunt hem ook contacteren voor informatie over en begeleiding op het vlak van innovatie, productanalyses en voor alle andere praktische en technische vragen.

Duurzame producten en kwaliteit

Duurzame producten zijn producten die een duidelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale- en milieu effecten binnen de gehele "Life cycle", vanaf de ontginning van grondstoffen tot hun uiteindelijke afdanking.

Ecologisch advies

Omwille van de steeds grotere noodzaak om te schakelen op ecologische productieprocessen, steunt Centexbel de industrie door middel van een gevarieerd aanbod aan relevante onderzoeksprojecten, door een voortdurende opvolging van de milieuwetgeving en door het organiseren van opleidingen, de publicatie van de maandelijkse milieufax (abonnement) en door het begeleiden van individuele bedrijven.

REACH en chemische veiligheid

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. De Europese verordening 1907/2006  wil het veilig gebruik van chemische stoffen en preparaten doorheen de volledige industriële keten waarborgen en legt dan ook niet enkel verplichtingen aan fabrikanten en importeurs van chemische stoffen op over het verzamelen en verspreiden van informatie over de karakteristieken van de stof, maar ook aan downstream users, zoals vele textielbedrijven. Elke downstream user moet immers instaan voor het eigen veilig gebruik van de chemische producten en zorgen dat de nodige informatie doorstroomt in de keten, ook over stoffen in voorwerpen.

Onze adviseur begeleidt u doorheen alle praktische obstakels en testprogramma's rond gevaarlijke chemische stoffen.

contact banner NL

Innovation is anything but business as usual. [Anonymous]

INNOVATIE-ADVIES

Centexbel-VKC begeleidt bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle niche producten, in het ontwikkelen van nieuwe producten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

Duurzame Chemie

Duurzame chemie is heel belangrijk in de textiel en kunststofverwerkende industrie. Daarom is Centexbel-VKC een actief lid van Catalisti.

Als "nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen" van de Vlaamse Overheid, heeft Catalisti tot doel duurzame innovaties te stimuleren in chemie door het initiëren van intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Fabriek van de Toekomst

De maakindustrie in België staat voor enkele van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis. Topkwaliteit garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, snel grote volumes halen, een efficiënte administratie voeren, duurzaam ondernemen…

Het actieplan Made Different maakt van deze uitdagingen net opportuniteiten met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

NORMALISATIE

Normen bieden mensen een betrouwbare basis om dezelfde verwachtingen te delen rond een product of dienstverlening en maken het mogelijk om
 
  • handel te voeren
  • kadervoorwaarden op te stellen op het vlak van economische doelstellingen, efficiëntie en compatibiliteit
  • de veiligheid en het vertrouwen van de consument te verhogen

IPR - OCTROOICEL

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest, zoals uitvindingen, literaire en kunstwerken, ontwerpen en symbolen, namen en beelden gebruikt in de handel.

Intellectuele eigendom wordt beschermd door de wet, bijvoorbeeld door octrooien, copyright en handelsmerken, waardoor mensen de erkenning krijgen of het financieel voordeel voor wat ze hebben uitgevonden of gecreëerd. Via een goed evenwicht tussen de belangen van uitvinders en die van het breder publiek kunnen IE systemen een omgeving creëren waarin creativiteit en innovatie kunnen bloeien.

OPLEIDINGEN & INFORMATIESESSIES

Centexbel is erkend als opleidingscentrum door de Vlaamse overheid - kmo-portefeuille - # DV.O101549 en het Waalse Gewest - chèques d'entreprise - en organiseert een zeer gevarieerd aanbod van opleidingen, van algemene tot zeer gespecialiseerde thematische seminaries

Wettelijke bepaling

De opleidingen van Centexbel komen in aanmerking voor de kmo-portefeuille en worden verstrekt met onrechtstreekse staatssteun. Hierdoor is de minimisregeling van toepassing. We verwijzen naar de verordening (EG) 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006. Deze verordening stelt dat het totale bedrag van de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend nooit hoger mag zijn dan 200 000 EUR over een periode van drie opeenvolgende belastingsjaren. Indien dit plafond wordt overschreden, dient het totale bedrag van de prestaties betaald te worden, zonder aanspraak te maken op de onrechtstreekse staatsteun.

Seminaries, werkgroepen, informatiesessies...

Kennis, creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen voor Centexbel. Om de recentste informatie uit onderzoek en diensten over te brengen aan hun partners organiseren de Centexbel medewerkers op geregelde tijdstippen studienamiddagen, werkgroepen, informatievergaderingen, technische commissies... soms in samenwerking met andere kenniscentra.

Agenda

Bedrijfsinterne opleidingen

Centexbel organiseert bedrijfsinterne opleidingen op vraag van de bedrijven. Dit biedt het voordeel dat de kennisoverdracht zeer specifiek op uw bedrijf wordt toegespitst.

VME opleidingenreeks

Centexbel, Cobot, Febeltex, FBT, Unitex en Hogeschool Gent organiseren ieder jaar een bijscholingscyclus voor milieucoördinatoren.

Met dit initiatief willen deze textielpartners tegemoetkomen aan de vraag naar actuele en direct bruikbare informatie in het sterk evoluerend milieudomein. De praktijkgerichte sessies specifiek voor de textielsector kennen dan ook een blijvend succes.

Deze cyclus beantwoordt aan de verplichte bijscholing van milieucoördinatoren op basis van 30 uren per jaar. De deelnemers ontvangen een attest aan het einde van de cyclus.