Kennisoverdracht is een proces waarbij kennis, ideeën en ervaringen overgaan van de kennisbron naar de ontvanger van die kennis.

Centexbel-VKC heeft verschillende kanalen die Centexbel-VKC gecreëerd om de kennis en know-how over te dragen die we tijdens de talrijke onderzoeksprojecten en testingactiviteiten en dankzij ons uitgebreid (internationale) kennisnetwerk hebben kunnen ontwikkelen.

Technologisch advies

Onze technologische adviseurs begeleiden u tijdens elk project of probleemoplossende actie en staan ten alle tijde in nauw contact met uw bedrijf.

Om u het best mogelijke advies te verlenen kunnen zij terugvallen op een sterk team van onderzoekers en laboranten

Innovatieadvies

Centexbel-VKC begeleidt bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle niche producten, in het ontwikkelen van nieuwe producten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

Duurzame Chemie

Duurzame chemie is heel belangrijk in de textiel en kunststofverwerkende industrie. Daarom is Centexbel-VKC een actief lid van Catalisti.

Als "nieuwe speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen" van de Vlaamse Overheid, heeft Catalisti tot doel duurzame innovaties te stimuleren in chemie door het initiëren van intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Fabriek van de Toekomst

De maakindustrie in België staat voor enkele van de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis. Topkwaliteit garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, snel grote volumes halen, een efficiënte administratie voeren, duurzaam ondernemen…

Het actieplan Made Different maakt van deze uitdagingen net opportuniteiten met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Normalisatie

Normen bieden mensen een betrouwbare basis om dezelfde verwachtingen te delen rond een product of dienstverlening en maken het mogelijk om
 
  • handel te voeren
  • kadervoorwaarden op te stellen op het vlak van economische doelstellingen, efficiëntie en compatibiliteit
  • de veiligheid en het vertrouwen van de consument te verhogen

IPR - Octrooicel

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest, zoals uitvindingen, literaire en kunstwerken, ontwerpen en symbolen, namen en beelden gebruikt in de handel.

Intellectuele eigendom wordt beschermd door de wet, bijvoorbeeld door octrooien, copyright en handelsmerken, waardoor mensen de erkenning krijgen of het financieel voordeel voor wat ze hebben uitgevonden of gecreëerd. Via een goed evenwicht tussen de belangen van uitvinders en die van het breder publiek kunnen IE systemen een omgeving creëren waarin creativiteit en innovatie kunnen bloeien.

Opleidingen en infosessies

Keep me informed about the upcoming Centexbel-VKC events

Thank you for subscribing!

Your data will be treated according to the rules set out by the General Data Protection Regulation (GDPR). The emails you are about to receive will give you the opportunity to unsubscribe at all times.

Centexbel is erkend als opleidingscentrum door de Vlaamse overheid - kmo-portefeuille - # DV.O101549 en het Waalse Gewest - chèques d'entreprise - en organiseert een zeer gevarieerd aanbod van opleidingen, van algemene tot zeer gespecialiseerde thematische seminaries.

Internationale Conferenties

Centexbel organiseert elk jaar verschillende internationale conferenties rond thema's zoals Circulaire Economie, Geavanceerde Composietmaterialen, Biomaterialen en Brandwerende Textiel & Kunststoffen.

Drietalige lexicon

We stellen u graag onze drietalige lexicon voor met termen uit de textiel- en kunststofindustrie: naast termen die verwijzen naar processen, materialen, producten, vezels en garens, brengen we ook een reeks relevante chemische termen en verklaren we enkele begrippen rond hedendaagse bedrijfsvoering.