Bouwmaterialen en interieurdecoratie zijn belangrijke bronnen voor de emissie van vluchtige organische stoffen of "volatile organic compounds (VOC)", een geheel van stoffen die tot verschillend chemische klassen behoren en waarvan de ene al sneller dan de andere verdampt bij kamertemperatuur: benzeen, styreen, tolueen, trichloroethyleen en andere zeer vluchtige stoffen zoals formaldehyde en acetaldehyde.

µ chamber

Micro-Chamber/Thermal Extractor™ (µ-CTE™)

Centexbel meet de vrijstelling van vluchtige organische componenten (zoals formaldehyde) door bouw- en decoratiematerialen, in het bijzonder vloerbedekking en meubelstoffen volgens:

  • EN ISO 16000-2, 9
  • ISO 16000-6
  • EN ISO 16017-1

Uitrusting en testprocedure

  • 12 volledig uitgeruste emissiekamers waarin chemische verbindingen van materialen worden vrijgemaakt
  • de uitgestoten verbindingen worden verzameld op een absorbens en geanalyseerd via GC-MS
  • simultane meting van oppervlakte- en bulkemissies van zes stalen
  • snelle analyse van o.a. formaldehyde en andere carbonylgroepen
  • het analyische thermische desorptieproces wordt off-line verwerkt zodat een nieuwe groep stalen in het toestel geplaatst kan worden terwijl de analyse van de vorige groep wordt uitgevoerd

Centexbel is een ISO 17025 erkend labo voor het uitvoeren van emissietesten en is eveneens geaccrediteerd door GuT en Oeko-Tex om emissiemetingen uit te voeren en de bijhorende certificaten uit te reiken

EN ISO 16000 

Centexbel is erkend voor de volledige set testnormen met betrekking tot de emissie in gesimuleerde woonruimtes, met inbegrip van de evaluatieschema's voor de Duitse (AgBB) en Franse (Affset) markten.

Opmerking voor behandeling proefstukken

De proefstukken moeten na productie onmiddellijk luchtledig afgesloten worden en onderworpen aan een gecontroleerde conditionering in situ. Voor een snelle analyse passen we een thermische extractie toe om kwalitatieve resultaten te verkrijgen. Indien nodig, worden de emissiemetingen vergezeld van geurmetingen (bijv. volgens VDA-270) om de sensoriële eigenschappen te beoordelen.

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Chemisch Lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be