Innovatie

Dutch

Innovatie

Innovatie is het proces waarin een idee of uitvinding wordt vertaald in een product of dienst die meerwaarde creëert of waarvoor klanten bereid zijn te betalen.
Engels

Innovation

Innovation is the process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay.
French

Innovation

Innovation est le procès de convertir une idée ou invention en un bien ou en un service qui génère une plus-value ou pour lequel les clients sont prêts à payer.