Moiré

Dutch

Moiré

Moiré is een weefsel waarvan de structuur door persen (kalanderen) plaatselijk is vervormd. Hierdoor wordt het licht in verschillende richtingen weerkaatst en ontstaat een gevlamd of gegolfd effect.
Engels

Moire

Moire, less often moiré, is a textile with a wavy (watered) appearance, usually created by the finishing technique called "calendering".
French

Moire

La moire est un tissu disposant d'un effet d'ondulation obtenu par calandrage lors de sa fabrication.