In juni 2023 startten zes partners uit Vlaanderen en Nederland het BIO-CAPPP project. De komende 3 jaar zullen ze samen met bedrijven, experts en studenten duurzame chemische bouwstenen ontwikkelen en toepassen in producten voor onder andere de bouw- en textielsector. De toepassing van deze bio-aromaten maakt de producten niet alleen duurzamer, maar zorgt ook voor hoogwaardige eigenschappen. Op deze manier draagt BIO-CAPPP bij aan de overgang naar een circulaire economie. Het project heeft een totaalbudget van € 4,3 miljoen en wordt medegefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Noord-Brabant en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

biocapp logo NL
BIO-CAPP infographic NL

Veertig procent van alle chemicaliën zijn aromaten

Fabrikanten van producten zoals kunststoffen, verf, kleefstoffen, isolatieschuim en textiel gebruiken aromaten om hun producten hoogwaardige eigenschappen te geven, zoals krasvastheid, UV-bestendigheid, kleefkracht of glans. Maar liefst 40% van alle chemicaliën is aromatisch van aard; dit komt neer op 122 miljoen ton per jaar, een waarde van €120 miljard met een jaarlijkse groei van 5%. Tot nu toe worden deze aromaten gemaakt van fossiele grondstoffen en dit heeft een negatieve impact op ons milieu.

Hernieuwbare aromaten

Het is ook mogelijk om aromaten te maken uit hernieuwbare bronnen: uit lignine, de stof die bomen stevigheid geeft en die vrijkomt als bijproduct uit de papierindustrie; of uit niet-eetbare restsuikers uit de landbouwsector. Maar ook door aromaten terug te winnen uit kunststoffen. De afgelopen 10 jaar hebben VITO en TNO, als initiatiefnemers van Shared Research Center Biorizon, de technologische ontwikkeling van bio-aromaten succesvol opgeschaald in samenwerking met de Europese industrie.

BIO-CAPPP: Biorizon Centrum voor Toepassingen & Producten met Premium Eigenschappen

Het BIO-CAPPP project zal samen met bedrijven, experts en studenten hernieuwbare aromaten ontwikkelen en toepassen in concrete producten. Samen zullen de projectpartners de commerciële productie van bioaromaten mogelijk maken en de markt voor duurzame producten met hoogwaardige eigenschappen stimuleren.

In het Biorizon Application Center kunnen bedrijven tegen gunstige voorwaarden (innovatievouchers speciaal voor het MKB) samenwerken met kenniswerkers en studenten om bio-aromaten toe te passen in producten voor onder andere de bouw- en textielsector. De bio-aromaten maken deze producten niet alleen duurzamer, maar ook functioneler met hoogwaardige eigenschappen.

Daarnaast verankeren de partners de ontwikkelde kennis en vaardigheden in onderwijsprogramma's, zodat de werknemers van de toekomst de duurzame innovaties in bedrijven in de praktijk kunnen brengen.

Project Partners

In het BIO-CAPPP project werken partners uit Vlaanderen en Nederland intensief samen.

bio-capp partners

Projectleider VITO uit Vlaanderen en TNO uit Nederland werken sinds 2013 samen aan de technologische ontwikkeling van bio-aromaten uit suikers, lignine en ongeraffineerde afvalstromen onder de vlag van Shared Research Center Biorizon. Het Vlaamse CENTEXBEL en Avans Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen / MNEXT uit Nederland zullen samenwerken met VITO om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van de bouwstenen op basis van lignine en suiker, met een specifieke focus op de bouw- en textielsector. Kamp C uit Vlaanderen zal eindgebruikers, de bouwsector en lokale overheden informeren, inspireren en ondersteunen in het gebruik van de duurzame innovaties. De Green Chemistry Campus wordt de centrale ontmoetingsplaats van het project waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen samenwerken om de biobased en circulaire innovaties op te schalen en waar burgers de transitie kunnen ervaren in het experience center. 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het BIO-CAPPP project heeft een totaalbudget van € 4,3 miljoen en wordt medegefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, VLAIO, de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Noord-Brabant en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

interreg vl nl
eu flag in colour
regional financing