Bioharv logo

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

More information

Birgit Stubbe over Centexbel's inbreng in BIOHARV

Het doel van BIOHARV is de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en expertise in de regio om  100% polymere MER prototypes te realiseren en te karakteriseren. Het project zal de lokale textiel- en kunststofverwerkende industrieën helpen bij het implementeren van deze technologie.

Mechanische energie-regeneratoren (MER) zijn hulpmiddelen om hernieuwbare elektriciteit te produceren aangepast aan de lage stroomsterktebatterijen gebruikt in verschillende elektronische toestellen, zoals smartphones.

MER zijn gebaseerd op het gebruik van piëzo-elektrische materialen. In dit verband bieden de piëzo-elektrische biopolymeren (PA11, PLA) verschillende voordelen op het vlak van carbon footprint, kostprijs en vormgeving.

Op basis van de bestaande technieken voor kunststofverwerking en textielproductie kunnen 100% polymere MER producten worden ontwikkeld via multi-componente piëzo-elektrische textielstructuren. Deze hoogwaardige innovatieve producten openen interessante marktperspectieven voor de kmo’s in de grensregio.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, brengt het BIOHARV project de specifieke vaardigheden van verschillende regionale academische en technologische actoren, zoals IMT Lille Douai, ARMINES, Centexbel, de Universiteit van Mons, de Universiteit van Valenciennes en Universiteit van Lille, samen om de verschillende technologische bouwstenen die nodig zijn voor de ontwikkeling van PENG’s te verzamelen (implementatie van PLA, PLA-formulering, PLA/elektroden associatie, karakterisering en synthese van nieuwe elektroactieve materialen).

Portefeuille GoToS3

interreg operateurs

Budget

Total: 2 005 024,95 EUR

European Regional Development Fund: 1 102 763,69 EUR