Ieder jaar wordt 1,7000,000 m² (~1,200 ton) textiele vloerbekleding geplaatst in België. Na een gemiddelde levensduur van ongeveer 10 jaar wordt het afgedankte tapijt meestal ingezameld als brandbaar afval, met als gevolg een grote milieubelasting en verlies van waardevolle hulpbronnen.

Is de kwaliteit van ingezameld tapijt geschikt voor hergebruik, na reparatie of refurbishing, en wat is daarvoor nodig?

Het doel van deze Living Lab is de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen vast te leggen zoals in aanmerking komende fractie, op te lossen bottlenecks via o.a. ecodesign, nodige actoren, opleiding en logistieke keten. Via demonstratoren zullen de mogelijkheden aangetoond worden. Bovendien zal de Living Lab Carpet bijzonder veel aandacht besteden aan bewustmaking.

Met deze Living Lab hebben we volgende resultaten en impact voor ogen:  

 • Aanzet tot UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) binnen de tapijtsector 
 • Volledige waardeketen in kaart en de logistieke scenario’s opgelijst: vereiste actoren 
 • Geschikt(e) businessmodel(len), gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders
 • 5 demonstratoren voor de volgende mogelijkheden: reuse, repair, refurbishing
 • Uitgewerkt opleidingsplan voor alle actoren in de waardeketen
 • Richtlijnen voor ecodesignconcept(en) die reuse, repair en refurbishing faciliteren bij End-of-Life zijn geformuleerd
 • Beduidende potentiële bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling door reductie: 
  • Milieu impact met minstens 40% 
  • Hulpstoffenverbruik met minstens 60%
liv lab doelen

Projectconsortium en stuurgroep

Het projectconsortium bestaat uit de meest belangrijk schakels binnen waardeketen en is verzekerd van de inzet van IMOG voor collectie en sorteren van EoL tapijt.

Daarnaast is volgende expertise aanwezig:

 • analysis van de EoL tapijtstromen (Centexbel)
 • design from & for Reuse (Designregio Kortrijk & Material Mastery)
 • reuse/repair/refurbish mogelijkheden (Weerwerk)
 • manufacturing op basis van ecodesign4reuse (Balta & Belysse)
 • opleiding (Cobot)
 • legislation (Fedustria)
 • contacten met tapijtsector (Centexbel & Fedustria)
 • maatwerk (Weerwerk via HERW!N) 

De realisatie van een systemische verandering in een dergelijk ecosys­teem is een langdurig en uitdagend proces waarvoor de verschillende spelers uit de waardeketen(s) moeten samenwerken.

Naast actoren uit de tapijtsector zelf (bedrijven, sectororganisatie, kenniscentrum, opleidingscentrum) zijn ook maatwerkbedrijven, designers, innovators, sociale economie, recyclagebedrijven ... betrokken in deze Living Lab.

Financiering

Living Lab Carpet is deel van de Living labs circulaire economie, gesteund door VLAIO (VNS.2022.0138).

VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in samenwerking met tal van partners.
VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU fonds van de Europese Commissie.