PREFER wil een alomvattend concept ontwikkelen voor het raffineren van kunststoffen dat het mogelijk maakt kunststoffen te recycleren die tot op heden niet recycleerbaar zijn.


De Blauwe zak

Verschillende soorten kunststofafval worden door Vlaamse consumenten ingezameld in de zogenaamde "blauwe zak". Op dit ogenblik bestaan er geen bevredigende oplossingen voor de volledige gesloten recyclage van al deze afvalstromen. Terwijl PET-flessen met succes kunnen worden gerecycleerd, is dit niet het geval voor HDPE- en PP-flessen en -trays, PS-trays, PE- en andere folies en restfracties.

Raffineren om te recycleren

PREFER wil de afvalstromen die momenteel niet recycleerbaar zijn, aanpakken door een volledig nieuw concept voor de raffinage van kunststoffen te ontwikkelen, naar het voorbeeld van de olieraffinaderijen die meer dan een eeuw geleden zijn ontwikkeld.

Het project zal zich toespitsen op de karakterisering en recyclage van monomeren uit polyolefine-stromen, voornamelijk afkomstig van verpakkingen. Er zal een watervalconcept voor kunststoffen worden toegepast: er zullen oplossingen worden onderzocht voor de verschillende fracties die voortkomen uit het scheidings- en zuiveringsproces en er zullen optimale omstandigheden/katalysatoren worden gekozen. Integratie met de bestaande infrastructuur bij alkeenproducenten moet een snelle commercialisering van de PREFER-innovaties mogelijk maken.

Impact

Door een innovatief concept voor de raffinage van kunststoffen te ontwikkelen, zal PREFER de Vlaamse industrie helpen verschillende afvalstromen uit de "blauwe zak" te recycleren, het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in nieuwe verpakkingen te verhogen en op die manier bijdragen tot de circulariteit van koolstof in materialen.

Project

cSBO in MOT2 Circularity of Carbon in Materials
Goedgekeurd: 18/11/2020
Startdatum: 01/03/2021
Budget: €2.996.461

Logo Moonshot Flanders Industry Innovation

Partners