Het TEX2CE-project "van lineair naar circulair textiel" heeft tot doel textielbedrijven ertoe aan te zetten hun huidige producten aan het einde van hun levenscyclus opnieuw te gebruiken.

Het project zoekt ook naar nieuwe producten die met zekerheid kunnen worden gerecycleerd of hergebruikt. Het uiteindelijke doel van TEX2CE is de hoeveelheid textielafval te verminderen en de textielverbranding terug te dringen.

tex2ce logo

Het doel van dit COOCK-initiatief is om de textielindustrie kennis te laten maken met verschillende facetten van de circulaire economie en de haalbaarheid van verschillende recyclageroutes aan te tonen om zo de transitie van een lineair naar een circulair model te stimuleren.

Een substantiële kennis over de state of the art van textielafvalrecyclage en een duidelijke en welomschreven analyse van opportuniteiten en uitdagingen voor de Vlaamse textiel- en kledingindustrie zijn de doelstellingen van dit project. 

TEX2CE helpt textielbedrijven om de stap naar de circulaire economie te zetten door:

  • de gehele waardeketen bij elkaar te brengen om ten minste 5 waardeketens op te zetten
  • inzicht in alle aspecten van de circulaire economie, d.w.z. de 7 V's: heroverwegen, weigeren, verminderen, hergebruiken, repareren, herbestemmen, recyclen is een noodzaak voor bedrijven om de beste keuze voor hun product te maken
  • aantonen van het potentieel van 5 verschillende recyclingtechnologieën voor 4 verschillende textielmaterialen voor 5 eindgebruikerstoepassingen
  • aantonen van de toepasbaarheid van 4 recyclingstromen, en ontwikkelen van 5 monomateriaal textielproducten
  • kosten-batenanalyse van 3 generieke demonstratiemodellen en hun milieueffecten

Projectfinanciering

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisoverdracht (COOCK)

RVV Relanceplan-Vlaamse Veerkracht KRIS:0457000001059
gefinancierd door de Europese Unie en Vlaio

Project HBC.2021.0942

01/06/2022 - 31/05/2024