De pandemie stelde ondernemingen voor grote uitdagingen en creëerde veel onzekerheid. De vraag naar nieuwe manieren om veerkracht en groei op lange termijn te waarborgen neemt toe. Het optimaal benutten van nieuwe kansen is echter niet alleen een kwestie van een open mindset. Het vereist, naast engagement, ook een ondersteunings- en opvolgingssysteem om nieuwe, toekomstige uitdagingen aan te gaan.


Op 24 juni 2021 publiceerde de ISO-website een interessant artikel over de voordelen van de ISO 56002:2019-norm -- Innovatiemanagement - Innovatiemanagementsysteem - Leidraad.

Hoe kan ISO 56002 helpen de basis te leggen voor een grotere weerbaarheid tegen toekomstige schokken?

De ISO 56002-richtnorm voor innovatiebeheersystemen werd net op tijd - voor de ontwrichting van de wereldwijde waardeketens in 2020 - gepubliceerd en vrijgegeven. De norm past precies in post-COVID-actieplannen en bestaande managementsysteemstructuren. Door de concepten van ISO 56002 over te nemen, kunnen productiebedrijven en -instellingen een vliegende start maken in hun streven naar innovatie en transformatie. Dit voegt nieuwe waarde toe aan de toeleveringsketens die opnieuw worden vormgegeven met aandacht voor technische onzekerheden.

De gevolgen van de pandemie hebben bestaande kwetsbaarheden in de toeleveringsketen van diensten, processen en productlevering blootgelegd. De wereldwijde gezondheidscrisis heeft de industrieën ertoe aangezet samen te komen in interdisciplinaire gemeenschappen om actie te ondernemen en nieuwe oplossingen en samenwerkingsverbanden te creëren die vóór COVID-19 niet werden overwogen.