Het belastingkrediet voor onderzoek (crédit d'impôt recherche - CIR) is een maatregel die de Franse Republiek heeft ingevoerd om de innovatie en het concurrentievermogen van bedrijven te verbeteren. Dankzij dit belastingkrediet kunnen bedrijven uitgaven doen voor onderzoek en ontwikkeling en deze uitgaven gedeeltelijk vergoed krijgen.

hoe gaat dit in zijn werk?

logo CIR

Op 8 augustus 2023 heeft de Minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek beslist om de erkenning bedoeld in II d bis van artikel 244 quater B van het algemeen belastingwetboek voor private onderzoeksinstellingen toe te kennen aan :

CENTEXBEL Collectief centrum van de textielindustrie
4460 Grace Hollogne - BELGIË

Deze erkenning wordt verleend voor de jaren: 2022, 2023, 2024.

meer info