oeko-step

De toeleveringsketens voor textiel en leer zijn een van de grootste industriële sectoren ter wereld en zijn divers en complex. Ze omvatten ontwerp, grondstoffenoogst, spinnen, garenproductie, verven, weven, snijden, stikken en uiteindelijke kledingconstructie.

De productie en consumptie van textiel heeft enorme gevolgen voor het milieu, de economie en de maatschappij. De complexiteit maakt het voor merken en fabrikanten een uitdaging om verantwoorde productieprocessen toe te passen. STeP ondersteunt de industrie bij het bevorderen van veilige en milieuvriendelijke beslissingen en het afdwingen van verantwoorde werkomstandigheden. Het stelt fabrieken ook in staat om hun inspanningen op een geloofwaardige manier te communiceren.

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat meer dan 1.000 productiesites het OEKO-TEX® STeP certificaat hebben behaald.


In deze fabrieken werken meer dan 1.030.000 mensen:

  • onder veilige en sociaal verantwoorde werkomstandigheden volgens de mensenrechtenverdragen van de VN.
  • ontvangen eerlijke lonen
  • met veiligheidsmaatregelen zoals risicoanalyse, veiligheid op de werkplek en in gebouwen, opleiding en veilige omgang met en opslag van chemicaliën.

De fabrieken bevinden zich in 56 landen, waaronder Bangladesh, India en Turkije. Elke vestiging verbindt zich ertoe haar milieuprestaties op het gebied van lucht, water en slib te meten. Bovendien kunnen STeP gecertificeerde installaties vrij gebruik maken van de Impact Calculator om hun koolstofvoetafdruk en waterverbruik te meten.

Voor duurzame productie is STeP-certificering een dwingende norm. Met zijn uitgebreide en holistische aanpak, wereldwijde erkenning en onafhankelijke verificatie biedt het een geloofwaardig en betrouwbaar systeem. Erkend door ZDHC en een integraal onderdeel van de OEKO-TEX® MADE IN GREEN toeleveringsketen, garandeert de 6-module certificering ethische praktijken en elimineert greenwashing in de gehele toeleveringsketen.