Eind deze en begin volgende week worden een aantal wijzigingen van kracht in het kader van de REACH wetgeving en de POP-verordening.


Wat verandert en hoe kan Centexbel u hierbij helpen?

1. POP-verordening

Vanaf 04/07/20 geldt een beperking op PFOA:

  • PFOA of zouten daarvan van ten hoogste 0,025 mg/kg (0,0000025 massaprocent) wanneer deze voorkomen in stoffen, mengsels of voorwerpen.
  • PFOA aanverwante verbindingen of een combinatie van aanverwante verbindingen van ten hoogste 1 mg/kg (0,0001 massaprocent) wanneer deze voorkomen in stoffen, mengsels of voorwerpen.

Testen bij Centexbel

  • LCMS screening op aanwezigheid van PFOA
  • Kwantitatieve bepaling via LCMS en GCMS

2. Reach Annex XVII entry 51.

Vanaf 07/07/20 geldt een beperking op aanwezigheid van 4 ftalaten (DEHP, DBP, BBP en DIBP) in voorwerpen:

  • Deze 4 ftalaten mogen na 7 juli 2020 niet langer in de handel worden gebracht in voorwerpen, afzonderlijk of in een combinatie, in een concentratie die gelijk is aan of groter is dan 0.1 %(g/g)(gewichtsprocent) van het weekgemaakte materiaal in het voorwerp.

Testen bij Centexbel

  • Dynamische headspace screening (DHS) op aanwezigheid van DEHP, DBP, BBP en DIBP
  • Kwantitatieve bepaling via GCMS