Context

"Bio-based fillers for coating applications" in beeld!

Omdat consumenten steeds meer belang hechten aan de herkomst en duurzaamheid van producten en de Europese regelgeving hierin alsmaar strenger wordt, komen grondstoffen van fossiele oorsprong onder grote druk te staan. 


Ook de coatingindustrie moet zich aanpassen aan de nieuwe vereisten. Zo hebben coatingontwikkelaars intussen de uitstoot van vluchtige organische componenten (VOC) verlaagd door gedeeltelijk over te schakelen van solvent-gebaseerde op water-gebaseerde coatings en zijn maakbedrijven vragende partij om alternatieve, milieuvriendelijke coatings in hun productgamma’s op te nemen.

Hoewel iedereen in de waardeketen  overtuigd is van het nut van bio-gebaseerde coatings, stagneert de introductie ervan. 

Uit Europees onderzoek en bevraging van Vlaamse bedrijven blijkt dat verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan deze vertraagde doorbraak. Zo heerst nog steeds het misverstand dat bio-gebaseerde coatings sowieso minder performant zouden zijn dan traditionele coatings.

Nochtans zijn er immense mogelijkheden om nieuwe bio-gebaseerde coatings te ontwikkelen dankzij het toenemende aanbod van nieuwe bio-gebaseerde bouwstenen uit (non-food) biomassa. Sommige bio-gebaseerde coatings hebben zelfs betere of bredere toepassingsmogelijkheden dan fossiel-gebaseerde. 

Vaak blijkt de manier waarop de coating wordt aangebracht een grotere invloed te hebben op het goede functioneren van de coatinglaag dan de samenstelling ervan. Zo beschikken (loon)veredelaars over onvoldoende knowhow om bio-gebaseerde coatings correct te verwerken en aan te brengen. 

Hoewel Vlaamse coatingontwikkelaars de nieuwe bio-gebaseerde grondstoffen wel degelijk in hun coatings willen verwerken, is de opstart ervan complex, tijdrovend en duur. 

Bovendien is het onmogelijk om bepaalde chemicaliën “één-op-één” te vervangen. Omdat vele coatingontwikkelaars niet vertrouwd zijn met de samenstelling van bio-coatings hebben ze onvoldoende zicht op de mogelijkheden en bottlenecks tijdens de ontwikkeling ervan. Internationaal focust het onderzoek op de ontwikkeling van bouwstenen en niet op de validatie van bio-coatingformulaties en hun applicatie.

Doelstellingen

Het BioCoat project wil op basis van industrieel beschikbare bio-bouwstenen de transitie naar bio-gebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van bio-gebaseerde coatings. Hiervoor worden verschillende tools ontwikkeld:

  • Een witboek (whitepaper) zal hen een overzicht bieden van de toepasbaarheid van marktrijpe bio-bouwstenen en het ontwikkeltraject om deze te integreren in het eigen productgamma: een bio-gebaseerde coating, de applicatie of de integratie in een eindproduct.
  • Het project zal het ontwikkelingstraject van vier “richtformulaties” (polyurethaan (PU), polymelkzuur (PLA), acrylaat en epoxy) doorlopen om de omslag naar een hoogwaardig bio-gebaseerd alternatief in de praktijk aan te tonen. Deze kennisbasis en inzichten kunnen voor de bedrijven als vertrekpunt dienen om versneld bio-gebaseerde coatings toe te passen voor hun eigen markten. 
  • Een coatingapplicatie zal aantonen hoe coatingbedrijven met traditionele technieken (rakelcoaten, impregnatie, spraycoaten, dipcoaten of flowcoaten,) bio-gebaseerde coatings correct kunnen verwerken en aanbrengen op textiel, kunststof, composiet en metaal. Richtlijnen verschaffen hen inzicht over de impact op hun productieproces en de vereiste ontwikkelingen en investeringen.
  • De praktijkgerichte workshops, demonstratoren, whitepaper, verschillende publicaties en presentaties worden afgestemd op de absorptiecapaciteit, kennisniveau en rol van bedrijven in de waardeketen. De kennisoverdracht zal bedrijven aanmoedigen hun innovatietraject versneld op te starten.
     

White paper: Biobased building blocks, intermediates and biobased coatings

Eén van de eerste resultaten van dit Coock project is deze white paper waarin een overzicht wordt gegeven van beschikbare monomeren, bouwstenen en bio gebaseerde coatings. De paper richt zich voornamelijk op verschillende technologieën, praktijkvoorbeelden en nieuwe ontwikkelingen. 

Mocht u voor uw bedrijf nog specifieke vragen hebben over biogebaseerde coatings en zijn toepassingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Download de white paper

Deze kennisoverdracht kan ook uw bedrijf helpen

Om deel te nemen aan dit project kan u vrijblijvend contact opnemen met Brecht Demedts of het onderstaande formulier invullen:

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK), gesteund door Vlaio


Project HBC.2019.2493


Samenwerking Sirris & Centexbel


1 januari 2020 – 31 december 2022