BIOGEARS is een innovatief project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en dat tot doel heeft om met behulp van een multitrofische benadering en nieuwe biogebaseerde waardeketens biobased gear-oplossingen te ontwikkelen voor het creëren van een milieuvriendelijke offshore-aquacultuursector.

Doelstellingen

Het project heeft tot doel de Europese aquacultuursector te voorzien van innovatieve producten en een waardeketen om het bestaande gat te dichten in biobased touw voor offshore aquacultuur, dat tegenwoordig wordt vervaardigd uit 100% niet-recycleerbare kunststoffen. BIOGEARS zal een milieuvriendelijke aquacultuursector bevorderen. De resultaten van het project zullen een biogebaseerde waardeketen creëren in het kader van de EU-strategie voor bio-economie. BIOGEARS maakt gebruik van een Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) aanpak door de integratie van zeewier met mosselproductie, met als doel het verhogen van de verkoopbare aquacultuurproducten.

Het huidige gebruik van biobased kunststoffen (geproduceerd uit hernieuwbare biomassa die in verschillende milieuomstandigheden kunnen worden afgebroken) vertegenwoordigt slechts ongeveer één procent van de 335 miljoen ton kunststof die jaarlijks wordt geproduceerd. Het BIOGEARS-project zal biogebaseerde touwen ontwikkelen die weliswaar duurzaam en geschikt zijn voor gebruik, maar toch in kortere tijd biologisch afbreekbaar zijn en duurzaam beheerd kunnen worden door lokale composteringsinstallaties. Het project volgt daarom de principes van de EU’s Bioeconomy Strategy en ondersteunt het toekomstige beleid inzake zwerfvuil op zee en het gebruik van plastic.

Het is belangrijk om de functionaliteit en het biologische afbraakgedrag van de biogebaseerde touwen in evenwicht te brengen om de juiste biogebaseerde formulering voor de aquacultuursector te ontwikkelen. Het onderzoek, de ontwikkeling van prototypes en de piloottesten die in BIOGEARS plaatsvinden, zullen erop gericht zijn de huidige technologische hiaten te verkleinen en het huidige potentiële gebruik in de sector uit te breiden.

Als onderdeel van het project zal een BLUE LAB worden gecreëerd om de samenwerking tussen alle partners van het project te versterken en hen in staat te stellen de innovatie in verband met de toepassing van hun nieuwe biogebaseerde materialen voor de ontwikkeling van aquacultuurkabels te volgen. Het zal worden ondersteund door kennisoverdrachtsactiviteiten gedurende het hele project om ervoor te zorgen dat de resultaten en nieuwe biogebaseerde producten de relevante eindgebruikers zullen bereiken en de aquacultuursector zullen transformeren.

Biogears consortium

BIOGEARS consortium

eu flag in colour

Het BIOGEARS loopt van 2019 tot 2022 met een EU financiering van € 945.000 via het European Union EASME EMFF programme onder de EMFF-0102018 Blue Labs oproep.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit vijf partners: AZTI, GAIKER en ITSASKORDA (Spanje), Centexbel (België) en Erinn Innovation (Ierland).

BIOGEARS wordt gecoördineerd door AZTI en Erinn Innovation Ltd is de projectpartner bevoegd voor communicatie, disseminatie en bereik.