ecy-twin logo

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Meer informatie

Het Ecy-Twin project sensibiliseert en begeleidt KMO’s in de textiel-, kledings- en distributiesector en in de hout- en meubelsector op het vlak van ecologische ontwerpen en duurzame ontwikkeling, om op die manier producten of diensten met een beperkte milieu-impact op de markt te brengen, die aan de verwachtingen van de consument voldoen.

Via onze samenwerking met de wetenschappelijke operatoren van het project bieden we de bedrijven een vlottere toegang tot tools zoals  levenscyclusanalyse (LCA), koolstofbalans®, beste beschikbare technologieën (BBT) en Eco-Design.

Daarnaast willen we hen helpen innoverende economische modellen in te voeren zoals de "functionaliteitseconomie" die de verkoop van een goed vervangt door de verkoop van een dienst die dezelfde functies vervult als het goed.

De uiteindelijke bedoeling is om ecologisch ontworpen producten een duw in de rug te geven op de markt en om de KMO’s in de grensstreken nieuwe groeihefbomen aan te reiken.

Deze doelstelling kadert in de strategie Europa 2020, doordat we KMO’s door een betere grensoverschrijdende samenwerking en de nodig ondersteuning vlotter toegang bieden tot de markt.

Project partners

Partners

Geassocieerde partners

FWVL footer