Volgens de federatie van bedrijven actief in milieubeheer (G04CIRCLE), werd in 2015 in België 646.279 ton glas gerecycleerd, verdeeld over 353.500 ton hol glas (flessen, bocalen, enz.) en 292.779 ton vlak glas. Het gebruik van 1 kg gerecycleerd breukglas levert een emissie besparing op van 0,67 kg CO2, dankzij het niet-gebruiken van 1,2 kg grondstoffen. Als gevolg kon België dankzij het recycleren van glas zo’n 433.007 ton CO2 minder uitstoten, wat overeenkomt met de pollutie veroorzaakt door ongeveer 250.000 auto’s volgens GO4CIRCLE.

De Waalse overheid keurde in 2015 een project goed van de pool Greenwin, Rebinder, waarin Centexbel verschillende testen uitvoert op het vlak van recycleerbaarheid, mechanische en andere eigenschappen van rPVB. Het project beoogt de recyclage van polybutyral vinyl of PVB (de kunststoflaag in veiligheidsglas van gebouwen en voertuigen) te maximaliseren in industriële toepassingen die voldoende capaciteit hebben om grote hoeveelheden recyclaat te verwerken. 

PVB is een polymeer die is samengesteld uit drie functionele groepen: acetaat, hydroxyl en butyraldehyde. Dit thermoplastische materiaal wordt vooral gebruikt in ruiten omwille van zijn adhesiekracht, transparantie, mechanische, fysische en chemische weerstand. Er worden weekmakers en andere stoffen aan toegevoegd om het materiaal van de gewenste functionaliteiten te voorzien.

Dankzij dit project, waarin rPVB wordt gevaloriseerd, wordt de waarde van afvalglas automatisch verhoogd wat een weerslag heeft op de “eigenaars” van te recycleren vlakglas en op het afvalbeheer... Dit alles zal de bedrijven in staat stellen innovatieve producten te ontwikkelen en zich volledig in te schakelen in de circulaire economie.

Doelstellingen van het project

  • Bepalen en optimaliseren van een extractieprocedé voor PVB met het oog op recyclage en verwerking vanaf vlak glas of autoruiten
  • Ontwikkeling van nieuwe industriële toepassingen met hoge meerwaarde op basis van PVB recyclaat, in productieprocessen voor bitumeneuse binders voor dakconstrucites en formulaties voor functionele coatings.

Consortium:  

Minérale S.A., Derbigum en Ava Industrial. 
Centexbel staat in voor de wetenschappelijke en technische steun met betrekking tot het aspect recyclage.