Als erkende competitiviteitspool werkt GreenWin ten dienste van de economische ontwikkeling van Wallonië door de industriële dynamiek te bevorderen. Binnen hetzelfde netwerk telt deze pool kleine en grote ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, opleidingsoperatoren en collectiviteiten die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groene economie en gemotiveerd zijn door de kansen die ontstaan door het delen van competenties en middelen.

GreenWin is opgebouwd rond 3 strategische assen die gericht zijn op de levenscyclus van stoffen om de leden een strategische monitoring en gedeelde visie te kunnen bieden.

Het eerste doel van de pool is het versterken van het Waals industrieel weefsel door te zorgen voor de identificatie van competenties, vernieuwende ideeën evenals de montage, de selectie en de begeleiding van projecten gevoerd door ondernemingen in samenwerking met andere leden van de pool. De geselecteerde dossiers vormen een projectportefeuille van kwaliteit met internationale uitstraling die gevalideerd zijn door onafhankelijke experts en voldoen aan de principes van de duurzame ontwikkeling.

GreenWin beschikt over een stabiele operationele cel die ondersteund wordt door een netwerk van experten en in rechtstreeks contact staat met alle betrokken partijen inzake duurzame ontwikkeling. De permanente structuur zorgt voor een efficiënte omkadering. Deze biedt een dienstverlening op maat met respect voor vertrouwelijkheid.

Concreet gesproken biedt GreenWin zijn leden:

  • Een platform voor networking en informatie
  • Ondersteuning bij het opzetten van ambitieuze samenwerkingsprojecten (R&D, opleiding, investeringen, technologisch platform, prototypes,...)
  • Het labelen van projecten voor financiering door het Marshallplan
  • Hulp bij het zoeken naar aanvullende financiering
  • Zichtbaarheid en ondersteuning op internationale schaal
logo greenwin