Momenteel produceren fabrikanten van composietmaterialen voor de luchtvaart 20 tot 30% afval na de productie. Dit afval bestaat uit niet-geïmpregneerde koolstofvezels en koolstofvezelprepreg die vooraf geïmpregneerd is met polymeerhars. In het Waalse Gewest wordt dit productieafval, met inbegrip van vouwafval en vervallen rollen, geschat op 5 ton/jaar en dit zou kunnen toenemen tot meer dan 35 ton/jaar tegen 2030-2040.

Helaas wordt het grootste deel van dit afval momenteel begraven of verbrand omdat er geen technologieën beschikbaar zijn om het te recupereren of te gebruiken. De aandacht is vooral gericht op het recycleren van koolstofvezels uit gepolymeriseerd afval dat ontstaat tijdens de productie of aan het einde van de levenscyclus van het product. Het is echter cruciaal om ook na te denken over het terugwinnen van koolstofvezels uit de productiefase, zoals snijresten en verlopen rollen, omdat deze materialen nog steeds een aanzienlijke waarde hebben.

reprec logo

In het licht hiervan werken Centexbel, een specialist in vezelmaterialen, textielversterking en composieten, en UCLouvain, een specialist in harsgedragsstudies, materiaalchemie en composieten, samen om milieuvriendelijke en kosteneffectieve recyclagemethodes te ontwikkelen voor afval na de productie die gebaseerd zijn op koolstofversterking.

Doel en aanpak

Het hoofddoel van het REPREC project is het onderzoeken en creëren van recyclingtechnieken die afval effectief kunnen terugwinnen op basis van zijn specifieke kenmerken. Het project wil een recyclingmethode ontwerpen, ontwikkelen en evalueren die gebruik maakt van de patchworktechniek om deze resten opnieuw te integreren in industriële productieprocessen. Deze methode zal vooral geschikt zijn voor toepassingen die een hoge toegevoegde waarde vereisen maar lagere mechanische prestaties hebben in vergelijking met ruimtevaarttoepassingen.

In gevallen waarin de gepolymeriseerde resten niet kunnen worden hergebruikt in de patchworkstructuur, zal een chemische recyclagemethode worden toegepast. Daarnaast legt het project de nadruk op afvalinzameling, documentatie en het vergroten van het bewustzijn onder producenten over de nieuwe managementaanpak.

Doelstellingen van het project

  • Hoogwaardig post-productie koolstofvezel prepreg en droog koolstofweefsel afval van de luchtvaartindustrie recyclen.
  • Zorgen voor informatiebeheer over de status van dit afval
  • De producenten van dit afval bewust maken van het nieuwe beheer van deze productieresten
  • Bestaande composietproductietechnieken aanpassen aan dit afval met veelvormige geometrieën
  • Milieuanalyse van deze recyclingroute en vergelijking met het huidige verbrandingsproces
  • Ontwerp en testen van een demonstrator

Innovative aspecten van het project

  • Terugwinning van post-productie afval op basis van koolstofvezels in de vorm van patchwork
  • Ontwikkeling van nieuwe composietmaterialen met een patchworkstructuur en gecontroleerde eigenschappen met behulp van ontwerpsoftware
  • Vermindering van milieukosten
  • Chemische behandeling van restmateriaal dat niet in het patchwork past
reprec scheme

Consortium

Gebruikerscomité

reprec users committee

Financiering

Dit project is volledig in lijn met de Strategische Innovatiegebieden die het Waals Gewest voorstaat, namelijk DIS1 (Circulaire Materialen-Recyclage) en DIS3 (Behendige en veilige ontwerp- en productiewijzen).