Sinds 1 december kunt u ervoor kiezen om een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Er zijn meerdere redenen om een i-DEPOT openbaar te willen maken. Bijvoorbeeld om partners te vinden voor het uitwerken of om een concept, format, software of innovatief product op de markt te brengen of om de buitenwereld te laten weten wie de bedenker van een creatie is. Ook kan een openbaarmaking op i-D Space strategisch ingezet worden om te voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht aanvraagt. i-D Space is een algemeen toegankelijke database die alle openbaar gemaakte i-DEPOTs bevat. Er kan o.a. worden gezocht op nummer, op naam van de indiener en op de toepassingsgebieden van het i-DEPOT. Door in de resultatenlijst te klikken op het i-DEPOT nummer, worden de openbare inhoud van het i-DEPOT en de bijbehorende gegevens getoond. U kunt ervoor kiezen om uw i-DEPOT geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Wanneer u het i-DEPOT geheel openbaar maakt, maakt u het i-DEPOT bewijs openbaar, inclusief de bijgevoegde bestanden. Maakt u het i-DEPOT gedeeltelijk openbaar, dan maakt u alleen één of meerdere van de bijgevoegde bestanden openbaar. Deze laatste optie is alleen beschikbaar voor i-DEPOT's ingediend vanaf 28 september 2016. Het openbaar maken van een i-DEPOT kost 20 euro. Houd er wel rekening mee wat u openbaar maakt. Als u later een octrooi- of modelrecht voor uw klanten wil aanvragen, zou het openbaar maken van het i-DEPOT de nieuwheid kunnen schaden. De mogelijkheid van bescherming door een octrooi of geregistreerd model zou verloren kunnen gaan. Voor advies hierover kunt u terecht bij een IE-adviseur of gespecialiseerde advocaat. Als u vindt dat de publicatie inbreuk maakt op uw rechten of een strafbaar feit oplevert, kunt u online bezwaar indienen tegen de openbaarmaking van gegevens in een i-DEPOT op i-D Space.