Er wordt wel eens gevraagd in welke landen het zinvol is een patent te onderhouden. Wel, dat hangt af van verschillende factoren, zoals het hebben van een (potentiële) markt voor je producten in die landen, of de aanwezigheid van een concurrent. Bovendien is het nuttig te weten is of je überhaupt de mogelijkheid hebt in een welbepaald land om je patent te verdedigen! Dit hangt van land tot land af en/of van de plaatselijke rechtbank. De management school van Liverpool evalueerde de efficiëntie en effectiviteit van het patentsysteem in een vijftigtal landen wereldwijd en stelde grote verschillen vast. Een geografische kaart maakt u snel duidelijk in welke landen het zinvol is om uw patent verder te onderhouden/neer te leggen. Let hier bijvoorbeeld op dat landen zoals Turkije en Italië onder indexcijfer 5 scoren voor hun patentsysteem! In die landen hebben patenteigenaars dus grote moeite hun rechten te verdedigen.