Debond logo

DEBOND stelt voor nieuwe materialen en procédés te ontwikkelen om de scheidingseigenschappen van flexibele verpakkingen en textieltoepassingen te verbeteren. Het project zal de competenties van de partners over de gehele productlijn combineren met die van de beoogde KMO's en multinationals.

De ontwikkelingen zullen gericht zijn op twee marktsectoren met vergelijkbare uitdagingen: flexibele verpakkingen en textiel.

DOD: Debonding on Demand

DoD betekent het opzettelijk losmaken (of verminderen van de hechting) van een lijmverbinding of het losmaken van een coating van een substraat.

Het onthechtingsproces wordt in gang gezet door een zogenaamde trigger, bijvoorbeeld een warmte- of lichtpuls. Idealiter wordt het ontstekingsmechanisme niet gestart in de periode dat het product in gebruik is.

Momenteel bestaat er slechts een zeer beperkt aantal commerciële oplossingen voor Defensie. De meeste benaderingen in de wetenschap en in de industrie richten zich op de wijziging van de lijm, door toevoeging van slimme deeltjes of door een chemische wijziging van het lijmpolymeernetwerk. 

BIJVOORBEELD: DOOR EEN HITTESTIMULANS ZETTEN DE INGEBEDDE DEELTJES UIT, OF DE POLYMEERRUGGENGRAAT VALT UITEEN NA EEN UV-LICHTPULS. 

Beide mechanismen leiden tot een verzwakking van de lijm, wat resulteert in een volledige en schone scheiding. 

Partners

Financiering

Cornet project, gefinancierd door VLAIO (Vlaanderen) en AIF (Duitsland).