Elasto-plast banner

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Thermoplastische elastomeren (TPE), waaronder ook shape memory polymers, behoren tot een familie polymeren die heel wat mogelijkheden bieden maar tevens een hoge graad van competentie vergen om op een goede en oordeelkundige manier te verwerken als additief of als dusdanig.

Bovendien staat de ontwikkeling van nieuwe types thermoplastische elastomeren met nieuwe, bijzondere karakteristieken niet stil en spelen de universiteiten in de INTERREG FWVL regio hierbij een cruciale rol.

Dit project stelt zich tot doel:

  1. bedrijven vertrouwd te maken met de rijke mogelijkheden die thermoplastische elastomeren bieden om eigenschappen van producten te verhogen of de verwerkbaarheid van klassieke polymeren te verbeteren door kennis te verwerven omtrent de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren
  2. de unieke technologie (gefunctionaliseerde elastomeren, shape memory materialen, 3D geprinte elastomeren) die wordt ontwikkeld in de INTERREG FWVL regio tot bij de bedrijven te brengen zodat ze ten volle de opportuniteiten kunnen valoriseren.

De geïntegreerde, innovatieve grensoverschrijdende aanpak wordt mogelijk gemaakt door de complementaire competenties van de verschillende partners die het mogelijk maakt de volledige waardeketen gaande van de ontwikkeling tot de effectieve implementatie van TPE’s te omvatten. De grensoverschrijdende sensibiliseringsacties, informatieverspreiding, begeleiding en bedrijfsondersteuning door het Elasto-Plast team zullen bijdragen aan de transfer van de technologie over de landsgrenzen heen.

Meer informatie over dit project, de partners en resultaten: Project website

Portefeuille GoToS3

Project partners

partners
interreg operateurs