Context

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress (onze waterstressindicator bedraagt 56%, landen beginnen stress te vertonen vanaf een indicator hoger dan 25%). Het hoeft geen betoog dat water een onmisbare grondstof is voor bedrijven in de procesindustrie.


Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog. Vooral de toenemende droogte heeft een grote impact op de procesvoering bij bedrijven. Vaak hebben zij, met uitzondering van enkele grotere bedrijven, geen speciale afdeling die zich dagelijks bezighoudt met het waterbeheer, of zijn ze zich niet bewust van hun eigen waterrisico’s.

Bedrijven hebben behoefte aan kennis, niet alleen over de eigen waterrisico’s, maar ook over bestaande alternatieve waterbronnen, geschikte monitoringsinstrumenten en het wettelijk kader op vlak van waterbeheer. Zodoende kunnen bedrijven beter rekening houden met externe factoren die hun waterbeschikbaarheid beïnvloeden en zich dus beter wapenen tegen toekomstige watertekorten.

Doelstellingen

Het Smart WaterUse project wil bedrijven in staat stellen hun water- en droogte-gerelateerde risico’s aan te pakken en als een waterbewust bedrijf slimmer om te gaan met waterbeheer.

  1. Ontwikkelen van de WATERBAROMETER, een online tool 
  2. Onderzoek en bundelen van kennis met betrekking tot alternatieve waterbronnen.
  3. Organisatie van demonstratieworkshops die bedrijven inspireren in monitoring en datavisualisatie
  4. Verduidelijken van het wettelijk kader op vlak van waterbeheer

Deze kennisoverdracht kan ook uw bedrijf helpen

Om deel te nemen aan dit project kan u vrijblijvend contact opnemen met Stijn Devaere of het onderstaande formulier invullen:

Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK), gesteund door Vlaio


Project HBC.2019.0105


Samenwerking tussen Flanders’ FOOD (projectcoördinator), Centexbel, Watercircle.be, VITO en Universiteit Gent


1 januari 2020 – 31 december 2022