Het doel van dit project is een innovatief, draagbaar multi-sensor toestel te ontwikkelen voor de medische opvolging van gehospitaliseerde patiënten (continue meting van vitale en non-vitale parameters). Het toestel moet bovendien comfortabel zijn voor de patiënt en compatibel met het computersysteem van het ziekenhuis in de regio Maas-Rijn.

Het toestel zal het collecteren, integreren en verwerken van de data verbeteren door direct in contact te staan met de ziekenhuiscomputer. Tegelijk wordt de autonomie van de patiënt verhoogd en de monitoring verbeterd.

Het sensortoestel zal medische gegevens registreren en analyseren om het verplegend personeel bij te staan in het nemen van de meest aangewezen beslissing ten voordele van de patiënt.

De uiteindelijke specificaties van het monitortoestel zal het resultaat zijn van een co-creatief proces tussen technologie-aanbieders en gebruikers in een ziekenhuisomgeving.

Centexbel zal verschillende textiele sensoren ontwikkelen die beantwoorden aan de vereisten van een ziekenhuisomgeving (intensieve cycli van wassen en desinfecteren); ons team ziet er ook op toe dat de sensoren met textielsubstraten die in contact komen met de huid van de patiënt zowel comfortabel als functioneel zijn.

Het doel is de ontwikkeling van een monitortoestel dat gevalideerd/getest wordt in een pertinente omgeving. In dit geval worden de testen uitgevoerd op mensen in een ziekenhuisomgeving (de testen kunnen uitgevoerd worden op vrijwilligers, gezonde personen of op een groep zorgvuldig geselecteerde patiënten) en waarvoor alle certificatievereisten in acht worden genomen.

In dit project gaat de aandacht enkel uit naar de ontwikkeling, testen en valorisatie van het slimme toestel. De commercialisering zal plaatsvinden na het einde van het project.

Project webiste

Financiering

Totale subsidiabele kosten: € 4.617.464,22

EFRO-bijdrage: € 2.308.732,09