iCAP™ 7400 ICP-OES Analyzer - inductive coupled plasma spectrometry

Krachtig toestel om chemische elementen zoals As, Bi, Hg, Sb, Se, Sn, Cr, Ni en Cd te analyseren en kwantificeren tot op een sub-ppb concentratieniveau.

Inductief Gekoppelde Plasma-Optische Emissie Spectrometrie (ICP-OES) is een gevestigde en krachtige techniek om sporenelementen in zowel vloeibare als vaste monsters te analyseren en te kwantificeren. Het ontleent zijn analytische gegevens aan de emissiespectra van elementen die in een plasma bij hoge temperatuur worden geëxciteerd.

Het doel van het ICP-OES optische systeem is om element-specifieke golflengten van licht, uitgezonden door het geëxciteerde specimen, te scheiden en het opgeloste licht zo efficiënt mogelijk op de detector te richten.

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - chemisch lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be