XRF

Met XRF metingen bepalen we de concentratie van verschillende chemische elementen in een materiaal. Dit verschaft ons veel inzicht, vooral in de anorganische fractie in een textiel- of kunststofmateriaal.

Detectie van gerecycleerd textielmateriaal in eindproducten

Hoewel geen enkele van de bestaande testmethodes (in alle omstandigheden) een duidelijk antwoord kan geven op de vraag of en hoeveel gerecycleerd materiaal er in een eindproduct aanwezig is, bewijzen sommige testen toch hun nut.

PFAS beoordeling

Wanneer een consumentenartikel op risico-onderdelen wordt onderzocht, gaan we van start met het testen van de aanwezigheid van Fluor. Wanneer Fluor wordt gemeten, kan dit duiden op de aanwezigheid van residueel PFAS.

Speelgoed: N-Nitrosaminen en N-Nitroseerbare Stoffen

EN 71-12 bevat testmethoden ter ondersteuning van de EU-eisen voor N-nitrosaminen en N-nitroseerbare stoffen in bepaalde soorten speelgoed. Aangezien in het Publicatieblad van de EU een verwijzing naar deze norm is bekendgemaakt, zal de naleving ervan een vermoeden van overeenstemming met Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed bieden.

Textile characterisation

Presentation of different microscopic and scanning techniques to assess the quality of and presence of elements in textiles.

Karakterisatie van gerecycleerde kunststoffen en textiel

Recycling is de belangrijkste factor in de overgang naar een circulaire economie. Daarom breidt Centexbel zijn laboratoriumapparatuur uit om recyclaten te karakteriseren of om de recycleerbaarheid van materialen te beoordelen.

Inductief gekoppelde plasma (ICP) Spectrometrie

ICP-spectroscopie (Inductively Coupled Plasma) is een analysemethode die wordt gebruikt voor het opsporen en meten van elementen om chemische monsters te analyseren.

REACH quick test package

Centexbel offers a set of tests to detect the presence of Substances of Very High Concern [SVHC], as defined by REACH legislation. This quick analysis enables manufacturers, textile finishers, importers, retailers and brands to meet the REACH SVHC obligations.

Permeatietest

Weerstand tegen penetratie en permeatie zijn twee grootheden die betrekking hebben op de barrière-eigenschappen van materialen.

Indoor air quality

Olivier & Karel

Centexbel runs VOC and formaldehyde measurements on home decoration materials according to :
EN ISO 16000-2, 9
ISO 16000-6
EN ISO 16017-1