Principe

Testmethode voor het bepalen van de totale massa per oppervlakte-eenheid, van de pool-massa per oppervlakte-eenheid boven het substraat en voor het berekenen van de gemeten oppervlakte-pool-dichtheid en gemeten pool-vezel-volume van textiele vloerbekleding. De massa van een gemeten zone van het tapijt wordt in zijn geheel bepaald.

  • constante massa: massa bereikt wanneer opeenvolgende wegingen om het uur over een periode van 3 uren met niet meer dan 1% variëren
  • totale pool-massa per oppervlakte-eenheid: massa van het poolgaren in een oppervlakte-eenheid, met inbegrip van het garen dat de basis van de tufts vormt of dat in het substraat zit maar zonder het backingmateriaal dat aan de poolgaren kleeft
  • gemeten pooldichtheid - oppervlakte: verhouding van massa tot het volume van de pool boven het substraat gemeten onder een druk van 2,0 kPa.
  • gemeten pool-vezel-volume verhouding: het volume van de pool dat feitelijk wordt ingenomen door de vezel.

Procedure

  • De massa, m, wordt bepaald in gram, en dit van elk proefstuk tot op 0,01 g.
  • De lengte en breedte van elk proefstuk wordt gemeten op de rugzijde, tot op de mm, telkens in vier plaatsen.

Proefstukken

Verstuur uw proefstukken naar:

Centexbel - Tapijtlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be