Centexbel biedt een uitgebreid portfolio voor PFAS-screening en -analyses

Screenen op fluor


Wanneer een consumentenproduct wordt gescreend op risicocomponenten, beginnen we met het testen op de aanwezigheid van fluor. 

De eerste stap is een WD-XRF-analyse. Er wordt hoogenergetische straling naar het monster gestuurd om de elektronen in de chemische elementen te exciteren. Wanneer het atoom ontspant, wordt röntgenfluorescentiestraling uitgezonden in golflengten die typisch zijn voor elk element. Fluor in zeer lage concentraties kan met deze techniek gemeten worden. Met deze oppervlaktetechniek kunnen snel monsters met fluor worden geselecteerd.

Een tweede stap is het analyseren van fluor met behulp van Combustion Ion Chromatography (CIC). Afhankelijk van de omstandigheden en de voorbehandeling kunnen verschillende parameters worden gemeten. EOF (extraheerbare organische fluor) meet meestal extraheerbare organische fluorstoffen (waarvan een deel PFAS zijn). Een variant is AOF (adsorbeerbare organische fluor) waarbij organische stoffen worden geadsorbeerd voor de analyse. In wetgeving en RSL's (restricted substances list) wordt meestal overgeschakeld op TOF (total organic fluorine) en/of TF (total fluorine). Het is soms moeilijk om met deze techniek een onderscheid te maken tussen PFAS en andere organische fluorstoffen en anorganische stoffen. Centexbel voert onderzoek uit op dit gebied.

De aanwezigheid van fluor kan duiden op de aanwezigheid van rest-PFAS

Om te controleren of de hoeveelheid van bepaalde PFAS significant is, voeren we een screening uit met LCMS van een algemeen oplosmiddelextract, dat ons een beslissend antwoord zal geven. PFOA en andere PFAS worden samen met andere stoffen gedetecteerd, zoals nonylfenol en nonylfenolethoxylaten, azodicarbonamide en UV-stabilisatoren (REACH SVHC-parameters).

Kwantitatieve bepaling van PFAS

Het bijzondere aan de bepaling van PFAS (bijv. PFOA) is dat de stof tot op een zeer lage limiet wordt gedetecteerd, terwijl de methode zelf risico's op verontreiniging met zich meebrengt. Teflon wordt gebruikt bij de productie van hoogzuiver water, analytische standaarden en chemicaliën, maar ook in de analyseapparatuur zelf. Daarom moet er onderscheid worden gemaakt tussen "achtergrond-PFOA" en de PFOA uit het monster zelf.
PFOA, PFOS en andere polaire PFAS worden geanalyseerd met triple quad LCMS. In een op gezondheidsrisico's gebaseerde aanpak zijn dit de belangrijkste PFAS. Ze worden bepaald op zeer lage niveaus en zijn het doelwit van de meeste wetgevingen en RSL's.


Centexbel biedt de volgende testmethodes aan volgens EN 17681-1 (textiel), EN 23702-1 (leder) of de OEKO-TEX® methode:

  • C9-C14 stoffen en zouten daarvan (REACH bijlage XVII item 68)
  • PFOA-stoffen en zouten daarvan, PFHxS-stoffen en zouten daarvan & PFOS en derivaten daarvan (POP-verordening)
  • PFHxA-stoffen en zouten daarvan (huidig beperkingsvoorstel onder REACH Bijlage XVII)

Kwantitatieve analyse van PFAS met behulp van triple quad GCMS

Telomeer-alcoholen en -acrylaten zijn vluchtigere PFAS. Hun gehalte neemt vrij snel af na de productie van consumptieartikelen. Ze kunnen echter wel de luchtkwaliteit beïnvloeden, bijvoorbeeld in grote winkels die artikelen voor buitenshuis verkopen. Omdat deze stoffen vluchtiger zijn, worden ze meestal geanalyseerd met GCMS-technieken (triple quad). 


Centexbel biedt de volgende testmethodes aan volgens EN 17681-2 (textiel), EN 23702-2 (leder) of de OEKO-TEX® methode:

  • C9-C14 telomeer-alcoholen en -acrylaten (REACH bijlage XVII item 68)
  • PFOA telomeeralcoholen en -acrylaten (POP-verordening)
  • PFHxA telomeeralcoholen en -acrylaten (huidig beperkingsvoorstel onder REACH Bijlage XVI

Identificatie van onbekende PFAS

Omdat technieken zoals CIC kunnen leiden tot vals-positieve resultaten door de aanwezigheid van andere organische fluorstoffen zoals kleurstoffen en landbouwchemicaliën, is het belangrijk om onbekende gefluoreerde stoffen te kunnen identificeren. Dit maakt het mogelijk om te weten of deze stoffen echt PFAS zijn (er bestaan duizenden PFAS terwijl typische doelanalyses slechts 40-60 doelstoffen omvatten). Fluorhoudende stoffen (denk aan de fluoride in je tandpasta) kunnen fluor bevatten zonder voor altijd een chemische stof (PFAS) te zijn. Centexbel hoopt deze onbekende stoffen binnenkort te kunnen identificeren met LCMS met hoge resolutie (HRAM LCMS).

WD XRF tiger S8

WD-XRF analysis

CIC-methrom-analytikjena

Combustion Ion Chromatography (CIC)

LC-MS Triple Quad

Triple Quad LCMS

PFAS-stoffen zullen ook worden geviseerd in de Verenigde Staten onder de Californische wet AB1817 (safer clothes & textile act). California is daarmee de eerste staat in de VS die PFAS-stoffen op kleding en textielproducten gaat verbieden.

De volgende limieten zijn van toepassing vanaf:

  • 01/01/25: 100ppm totaal PFAS, gemeten via totaal fluor (TF)
  • 01/01/27: 50 ppm totaal PFAS, gemeten via totaal fluor (TF).

Dit wordt gemeten via CIC. De resultaten van deze meting kunnen worden gebruikt om de wettelijke limieten voor PFAS in de VS te vergelijken.

Met de recente investeringen hierboven beschreven, is Centexbel nu in staat om de wettelijke PFAS-stoffen in Europa (REACH & POP) en de VS (AB1817) te screenen en kwantitatief te bepalen.