Principe

Met XRF metingen kunnen we de concentratie van verschillende chemische elementen in een materiaal bepalen. Dit verschaft ons veel inzicht, vooral in de anorganische fractie in een textiel- of kunststofmateriaal.

Belangrijke voorbeelden in onze sector zijn vulstoffen (kalk, talk, klei), anorganische pigmenten (met als belangrijkste TiO2, maar ook Cu of Fe pigmenten), of brandvertragers (P, Al, Br of Sb-gebaseerd). 

Maar we meten ook minder frequent voorkomende elementen, zoals in de samenstelling van reflectoren waarin soms heel zeldzame metalen gedetecteerd worden of om na te gaan of een weefsel echt goud bevat of is samengesteld uit gemetalliseerde vezels.


Toestellen

Centexbel beschikt over twee performante toestellen, waarbij deTiger WD-XRF vooral kwantitatief heel sterk is, naast een toestel (Edax Orbis) dat vooral plaatselijk een meting kan uitvoeren om de patronen in de verdeling van elementen over een proefstuk vast te leggen.

De Bruker Tiger S8 beschikt over een zeer performante technologie: de WD-XRF

Met dit systeem meten we alle elementen van fluor tot uranium. De detectielimiet is zeer laag, zodat we uiterst kleine concentraties kunnen detecteren. Bovendien is de sensitiviteit zodanig dat we de elementen met grote zekerheid kunnen detecteren. Typische kwantificatieproblemen in een ED-XRF systeem, zoals bijvoorbeeld de interactie van broom op aluminium of barium op titaan, als beide aanwezig zijn, komen nauwelijks voor in een WD-XRF, dankzij de hogere sensitiviteit waardoor beide signalen gescheiden kunnen worden.

De Edax Orbis is een ED-XRF technologie, met mogelijkheid tot spotmeting en mapping

Met dit systeem meten we de elementen van aluminium tot uranium. We kunnen meten met een spot size van 30 µm, zodat we zeer plaatsgericht kunnen meten. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot mapping, waarbij een beeld wordt gemaakt van de verdeling van verschillende elementen in uw staal.


Toepassingen

Centexbel gebruikt XRF metingen vooral bij een eerste screening van REACH componenten. Als we snel kunnen aantonen dat een aantal cruciale elementen zoals As, Cr, Pb of Sn niet aanwezig zijn, sluit dat al heel wat ongewenste bestanddelen uit en moeten we daar geen detailanalyse op uitvoeren. 
Een tweede belangrijke toepassing is het onderzoek naar productieproblemen of de oorzaak van klachten. Bijvoorbeeld bij de inclusie van vreemde deeltjes in kunststoffen of vlekvorming op textiel vinden we geregeld een verklaring dankzij de elementaire analyse. 

xrf