De kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten en meer bepaald patenten, kunnen hoog oplopen. Gelukkig hebben de federale, Vlaamse en Waalse overheden enkele maatregelen uitgevaardigd die uw bedrijf kunnen helpen in het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

kmo-portefeuille

Binnen de pijler advies van de kmo-portefeuille kan subsidie verkregen worden voor advies over intellectuele eigendom door in de kmo-portefeuille erkende dienstverleners (juristen, merk-, model- en octrooigemachtigden). De subsidie bedraagt 40% voor kleine ondernemingen (max. € 10.000) en 30% subsidie voor middelgrote ondernemingen (max. € 50.000).

Innovatiesubsidies

In een innovatiesubsidiedossier van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunnen de kosten voor de bescherming van het resultaat van het innovatiedossier door intellectuele eigendom opgenomen worden tot maximaal 20.000 euro. Het gaat over voorbereidingskosten, zoals een freedom to operate onderzoek en registratie-en opmaakkosten (uitz. Instandhoudingstaksen en kosten ikv juridisch geschil). De steun bedraagt tussen 35 en 80% steun, afhankelijk van het type dossier.

lees meer

IP steunmaatregelen in het Waals Gewest

The support of patent deposition is restricted to financially sound SMEs with a exploitation seat in Wallonia and includes three categories: 

Patent Deposition (filing) (PATDE)

Deposition of one or more priority requests to a national (e.g. Belgium) or international (e.g. Europe) administration accompanied with a demand for an official priority art search.

 • priority art search
 • drafting of the application
 • deposition

Financing: 40 % or 50 % of the costs of a first deposition

Documents to be handed over within a 4 month period after the deposition: proof of the patent deposition - completed form - invoices relating to the first deposition


Patent Expansion (PATEX)

Concerns the formalities following a first deposition, after the analysis of the research report and procedures in order to expand the territory of protection with invocation of the priority right to obtain the patent in the designated countries. This This section can be solicited for as long as the patent procedure is on-going and independently from the fact whether the first section (PATDE) has been filed or not.

 • analysis of the research report
 • deposition of a national, regional or international demand
 • examination procedures on patentability
 • deliveries and impressions
 • translations
 • annuities during the procedures
 • national validations

Financing: 50 % of the costs to expand the protection territory on a European (PATEX 3) national/regional (PATEX 2) or international-PCT (PATEX 1) level
Documents to be submitted within 3 months after deposition: completed form - relevant invoices - proof of deposition - budget estimation


Patent Opposition (PATOP)

Concerns the formalities related to the opposition by a third party on a European level to a patent that has been part of a PATEX financing.

 • fees for patent consulting
 • company costs linked with the patent opposition procedure

Financing: 50 % of the costs related to the procedure

Chèques Entreprises

The chèques entreprises cover up to 75% (TAV excluded) of the costs for services including

 • Novelty research in view of patentability
 • Research in view of freedom to operate
 • Research on opposition
 • State of the Art
 • Patent cartography
 • Creation of a technology watch

Marketing consulting studies

Marketing consulting studies cover up to 75% (TAV excluded) of the costs for services including

 • Market potential of a novel product or process
 • Interest of the market in the innovation
 • Evaluation of possible demand
 • Benchmarking
 • Price setting
 • Conformity with regulations valid in the target countries
 • Study on protecting the innovation
 • Commercial strategy

Counselling in view of technology transfer

Counselling in view of technology transfer covers up to 75% (TAV excluded) of the costs for services including

 • Evaluation of the technology (including freedom to operate)
 • Benchmarking
 • Estimation of the valorization potential by the company
 • Definition of strategic challenges
 • Identification of training needs
 • Juridical assistance in contract negotiations

Fiscale voordelen van IE

Innovatieaftrek

Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Deze maatregel is de opvolger van de Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Het bestaan van een onderzoekscentrum (zoals bij de vroegere octrooiaftrek) is niet langer vereist.

Wat komt in aanmerking

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • een octrooi
 • aanvullend beschermingscertificaat
 • kwekersrechten
 • auteursrechtelijk beschermde software
 • weesgeneesmiddelen
 • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

Lees meer


 

Berekening Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

  Formule innovatieaftrek nl

  Uitleg termen:

  • netto innovatie-inkomsten: innovatie-inkomsten – eigen kosten voor O&O met betrekking tot het betreffende intellectuele eigendomsrecht
  • kwalificerende uitgaven: uitgaven voor werkelijke O&O activiteiten die verband houden met het IP-recht (exclusief kosten voor verwerving en uitgaven O&O aan verbonden ondernemingen)
  • globale uitgaven: kwalificerende uitgaven + uitgaven voor verwerving van het intellectuele eigendomsrecht + uitgaven voor outsourcing O&O aan verbonden ondernemingen
  • *de kwalificerende uitgaven mogen vermenigvuldigd worden met 130%, echter met als maximum de ‘globale uitgaven’