Intellectuele eigendomsrechten, en meer bepaald octrooien, zijn duur. Maar alvorens ze opzij te zetten alsof ze de investering niet waard zouden zijn, bekijkt u beter eerst eens de vele financiële steunmaatregelen die de Vlaamse en Federale overheden ter beschikking stellen en die uw octrooi in een winstpost omtoveren. Beide overheden steunen KMO's en grote bedrijven in het nemen en onderhouden van intellectuele eigendomsrechten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

kmo-portefeuille

Binnen de pijler advies van de kmo-portefeuille kan subsidie verkregen worden voor advies over intellectuele eigendom door in de kmo-portefeuille erkende dienstverleners (juristen, merk-, model- en octrooigemachtigden). De subsidie bedraagt 40% voor kleine ondernemingen (max. € 10.000) en 30% subsidie voor middelgrote ondernemingen (max. € 50.000).

Innovatiesubsidies

In een innovatiesubsidiedossier van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunnen de kosten voor de bescherming van het resultaat van het innovatiedossier door intellectuele eigendom opgenomen worden tot maximaal 20.000 euro. Het gaat over voorbereidingskosten, zoals een freedom to operate onderzoek en registratie-en opmaakkosten (uitz. Instandhoudingstaksen en kosten ikv juridisch geschil). De steun bedraagt tussen 35 en 80% steun, afhankelijk van het type dossier.

lees meer

Fiscale voordelen van IE

Innovatieaftrek

Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting.

Deze maatregel is de opvolger van de Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooiaftrek) waarvoor een overgangsregeling geldt tot 2021.

Wie komt in aanmerking

Binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met een Belgische vaste inrichting kunnen van deze vrijstelling gebruik maken.

Het bestaan van een onderzoekscentrum (zoals bij de vroegere octrooiaftrek) is niet langer vereist.

Wat komt in aanmerking

De intellectuele eigendomsrechten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • een octrooi
 • aanvullend beschermingscertificaat
 • kwekersrechten
 • auteursrechtelijk beschermde software
 • weesgeneesmiddelen
 • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik

Voorwaarden

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

Lees meer


 

Berekening Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is niet enkel geldig voor inkomsten uit een octrooi, maar ook voor inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit (voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen).

De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit het intellectuele eigendomsrecht en is toepasbaar vanaf de aanvraag van het betreffende intellectuele eigendomsrecht. De niet-benutte aftrek is overdraagbaar naar de volgende belastbare periodes.

Voor auteursrechtelijk beschermde software geldt de bijkomende voorwaarde dat deze moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject- of programma.

  Formule innovatieaftrek nl

  Uitleg termen:

  • netto innovatie-inkomsten: innovatie-inkomsten – eigen kosten voor O&O met betrekking tot het betreffende intellectuele eigendomsrecht
  • kwalificerende uitgaven: uitgaven voor werkelijke O&O activiteiten die verband houden met het IP-recht (exclusief kosten voor verwerving en uitgaven O&O aan verbonden ondernemingen)
  • globale uitgaven: kwalificerende uitgaven + uitgaven voor verwerving van het intellectuele eigendomsrecht + uitgaven voor outsourcing O&O aan verbonden ondernemingen
  • *de kwalificerende uitgaven mogen vermenigvuldigd worden met 130%, echter met als maximum de ‘globale uitgaven’