De twee hoofdthema's van de groep Medische & Duurzame Materialen (MSM) bestaan uit het onderzoek naar medische hulpmiddelen en circulaire economie. Het team bestaat uit doctors in de Wetenschappen (Biologie, Immunologie) en in de Chemie (Materialen & Katalyse).

Op het vlak van medische hulpmiddelen, positioneren we ons als een bevoorrechte speler in de weefselengineering, van eenvoudige celcultuur tot de implementatie van driedimensionale dragers en biocompatibele materialen en zijn we actief in talrijke onderzoeksprojecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Op het gebied van de circulaire economie werken we aan innovatieve oplossingen voor het sorteren van materialen, het gebruik van nieuwe biobased materialen en de implementatie van groenere en meer natuurvriendelijke processen. Daartoe neemt de afdeling deel aan talrijke ontwikkelingen van nieuwe producten en processen door middel van onderzoeksprojecten van alle soorten overheidssubsidies (Interreg, Feder, Marshallplan, H2020). 

Ons onderzoek wordt ondersteund door onze gespecialiseerde laboratoria (celcultuur, microbiologie, chemie) en onze technologische platformen (kunststofverwerking- en karakterisatie, textielproductie en elektrospinning), die volledig zijn uitgerust met state-of-the-art apparatuur, zoals een flowcytometer, real-time kwantitatieve PCR, NF-TIR, optische microscoop, solventextractoren, UV-spectrofotometer en deeltjesteller.

Door het verwerven van nieuwe theoretische en technische kennis en competenties ondersteunen we de industrie in haar zoektocht naar innovatie. Deze nieuwe competenties helpen de industrie bij ontwikkelingen zodat ze hun concurrentiepositie veilig kunnen stellen.

Detectie van Genetisch Gemodificeerde Vezels

Met de klassieke methoden is het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen gewoon katoen en genetisch gemodificeerd katoen omdat het verschil enkel in de DNA structuur van de vezel terug te vinden is. Diezelfde methoden zijn evenmin geschikt om bijvoorbeeld op een betrouwbare manier het verschil tussen vlas en hennep aan te tonen.

Methoden gebaseerd op de PCR techniek (polymerasekettingreactie) kunnen een onderscheid maken tussen wol, kasjmier, jakwol en hun mengelingen.

Biocompatibiliteit

Biocompatibiliteit is de mate waarin materialen samen kunnen worden gebruikt of de mate waarin een vreemd materiaal het biologische milieu waarin het wordt ingebracht of waarmee het in contact komt niet beïnvloedt of verslechtert. Medisch textiel moet voldoen aan steeds strengere eisen op het gebied van biocompatibiliteit.

Centexbel ontwikkelde een testmethode om in vitro biocompatibiliteitstests uit te voeren met de Flow cytometer als alternatief voor de in opspraak zijnde in vivo tests.

Semi-resorbeerbare textielimplantaten

Onderzoek en realisatie van bioresorbeerbare gebreide garens en gazen voor het behandelen van genitale prolaps