Sommige gevolgen van de Brexit komen niet in de reguliere pers aan bod, maar kunnen wél een onverwachte invloed hebben op uw activiteiten. Want wat als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat zonder een terugtrekkingsovereenkomst en alle certificaten die door Britse instituten werden afgeleverd plots niet langer geldig zijn in de overige 27 lidstaten? 

De betrokken producten mogen dan immers niet langer verkocht worden in de EU.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen!

Als u een verkoper of invoerder bent, kunt u zich er beter van vergewissen dat de certificaten geldig blijven voor uw producten zodat u ze zonder problement kunt blijven verkopen in de EU.

Contacteer ons, wij zijn er om u te helpen!