Versnelde verouderingstesten

Onder invloed van licht, temperatuur en vochtigheid degraderen of verouderen alle materialen in min of meerdere mate, met bv. verkleuring, vergeling, glansverlies, delaminatie, sterkteverlies, corrosie, … tot gevolg.
Omdat een reële, natuurlijke buitenveroudering zeer tijdrovend en duur is, voeren we versnelde verouderingsproeven op laboratoriumschaal uit.

Humanitaire hulpgoederen

Humanitaire hulpgoederen die worden ingezet door humanitaire organisaties in rampgebieden (oorlog, honger, natuurrampen zoals droogte, overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen...) moeten voldoen aan de strengste vereisten om mensenlevens te redden.