Wat is veroudering?

Onder invloed van licht, temperatuur en vochtigheid degraderen of verouderen alle materialen in min of meerdere mate, met bv. verkleuring, vergeling, glansverlies, delaminatie, sterkteverlies, corrosie, … tot gevolg. 

Omdat een reële, natuurlijke buitenveroudering zeer tijdrovend en duur is, voeren we versnelde verouderingsproeven op laboratoriumschaal uit waarbij de werkelijke verouderingsfactoren in verschillende toestellen worden gesimuleerd: Xenon Arc Instruments, Fluorescent UV Instruments, Carbon Arc Instruments, enz. 

In deze toestellen worden proefstukken bestraald (irradiance) onder gecontroleerde omstandigheden, al dan niet in combinatie met hitte, vochtigheid of regen (spray). De parameters worden geprogrammeerd in verschillende cycli. 

Versnelde verouderingstoestellen @ Centexbel

QUV testers at Centexbel

UV-testers opgesteld in het Centexbel labo

1. UV-testtoestellen

  • Tester met fluorescent/UV licht (UVA 340 of UVB 313)
  • Simulatie van natuurlijke UV straling
  • Evaluatie van polymeren, coatinglagen of de efficiënte werking van UV stabilisatoren
  • De lampen tonen niet het zichtbare of infrarood gedeelte van het spectrum

UV-teststoestellen bij Centexbel:

  • Testen uitgevoerd met UVA en UVB met of zonder condens (no spraying)

Xenotext 220+

2. Xenotest 220+

  • Dit toestel wordt vooral gebruikt voor het evalueren van kleurechtheden
weathering tests

3. Weather-Ometers (WOM) Ci3000 en Ci4400

  • Zowel de xenotest 220+ als beide Weather-ometers zijn uitgerust met een ‘xenon arc lamp’ waarrond de proefstukken roteren.
  • De toestellen simuleren het volledige lichtspectrum. Bepaalde zones van dit spectrum worden geselecteerd door middel van optische filters.
  • De weather-ometer kan alle variabelen monitoren, zoals straling, spectrale verdeling, temperatuur van proefstuk of referentie, temperatuur en vochtigheid van testkamer. 
  • De proefstukken ondergaan verschillende cycli (droog/regen en/of licht/donker) waarbij de veroudering volledig en adequaat wordt gesimuleerd.
wheather-o-meter ci 4400

weather-ometer Ci4400

Wheater-ometer ci4400
weather-ometer chamber with samples

Inside view of the weather-ometer with samples exposed to light and heat.

Accelerated aging tests in Kortrijk

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch Lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be