Stereomicroscope

The stereo or stereoscopic or dissecting microscope is an optical microscope designed for low magnification observation of a sample.

XRF

X-ray fluorescence (XRF) is the emission of characteristic "secondary" (or fluorescent) X-rays from a material that has been excited by bombarding with high-energy X-rays or gamma rays.

Versnelde verouderingstesten

Onder invloed van licht, temperatuur en vochtigheid degraderen of verouderen alle materialen in min of meerdere mate, met bv. verkleuring, vergeling, glansverlies, delaminatie, sterkteverlies, corrosie, … tot gevolg. Omdat een reële, natuurlijke buitenveroudering zeer tijdrovend en duur is, voeren we versnelde verouderingsproeven op laboratoriumschaal uit.

SiRoPAD

De sIRoPAD scant en meet de kunststofmonsters die verspreid liggen over de reflectieplaat in een ononderbroken beweging, en slaat de resultaten op als een volledig excel bestand of via USB, WLAN op de PC.

Universal tester: trekbank

De "universal tester" of trekbank wordt gebruikt om het trek-rek diagramma, de buigmodulus en compressiekracht te meten van proefstukken uit kunststof

TGA

TGA is een analysemethode die de gewichtsverandering van een monster meet tijdens verhitting.

MFR

De MFR (Melt Flow Rate) meet de uitstroomsnelheid van thermoplasten door een capillair bij een voorgeschreven temperatuur en gewicht.

ISO gecertificeerde matrijs

Vereisten volgens meervoudige doelstellingen van test specimen voor kunststofmaterialen.

Impacttest op kunststoffolie

Bepaling van de energie die nodig is om een kunststof folie te beschadigen door de impact van een dart in vrije val.

Heat Deflection temperature

“Heat deflection temperature” wordt gedefinieerd als de temperatuur waaraan een standaard testmonster een bepaalde doorbuiging ondergaat onder invloed van een bepaalde constante belasting.