Schuurbestendige handschoenen moeten worden gebruikt als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) in elke omgeving waar werknemers worden geconfronteerd met een aanzienlijke blootstelling aan abrasief materiaal.  

EN 420 - Occupational Protective Gloves, General Requirements - definieert de vereisten voor alle beschermende handschoenen (behalve elektrische en medische handschoenen) voor de constructie van de handschoenen, de reiniging, het comfort en de efficiëntie, de markering en de informatie.

Principe

Cirkelvormige monsters van materiaal worden onder gekende druk geschuurd met een cyclische vlakke beweging in de vorm van een Lissajous-figuur die het resultaat is van de eenvoudige harmonische bewegingen in een rechte hoek ten opzichte van elkaar. De slijtvastheid wordt gemeten aan de hand van het aantal cycli dat nodig is om door het materiaal heen te breken.

Example of a lissajous curve

Voorbeeld van een lissajous curve of figuur, een wiskundige grafiek van een stelsel van parametrische vergelijkingen die een complexe harmonische beweging beschrijven.

Testprocedure

De test wordt uitgevoerd met behulp van een abrasiemachine (Martindale Wear and Abrasion).

Druk uitgeoefend op het monster: (9,0 ± 0,2) kPa.

Proefstukken

Er worden vier testmonsters genomen van vier individuele handschoenen uit dezelfde handschoenenserie.

In geval van een onregelmatig ontwerp van de handpalm wordt het testexemplaar genomen in het gebied waar de minste bescherming wordt verwacht (verwijder de verstevigingen die niet de hele handpalm bedekken).

Wanneer het testexemplaar uit meerdere ongebonden lagen bestaat, wordt de test op elke laag uitgevoerd. Wanneer het proefstuk uit gebonden lagen bestaat, indien de lagen kunnen worden gescheiden zonder het materiaal te beschadigen, moet de test op elke laag afzonderlijk worden uitgevoerd. Anders moet de test op alle lagen worden uitgevoerd, waarbij erop moet worden gelet dat er geen naad in het testgebied is.

Testresultaten

De prestaties van het monster worden bepaald door de doorbraak doorheen het materiaal van het monster, dat is de visueel waargenomen aftakeling van een monster na blootstelling aan een bepaald aantal slijtcycli, namelijk:

  • in geweven stoffen, wanneer twee afzonderlijke draden volledig zijn gebroken, waardoor een gat ontstaat
  • in gebreide stoffen, wanneer een draad volledig gebroken is, waardoor een gat ontstaat
  • in gelijmde lagen, wanneer de diameter van het eerste gat door alle lagen heen ≥ 1 mm bedraagt
  • in alle andere materialen, wanneer de diameter van het eerste gat als gevolg van de slijtage ≥ 1 mm
en 388 - abrasion marking

Markering

Het prestatieniveau (1-4) wordt in de eerste (meest linkse) positie onder het pictogram weergegeven.

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Fysisch lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be