RSL ter preventie van schadelijke stoffen

Door de globalisering van de textiel en kunststofverwerkende industrie wordt het steeds moeilijker en complexer om de productiestroom te controleren en exact te weten welke producten (chemicaliën) werden toegepast. Bovendien willen consumenten en hun belangengroepen geïnformeerd worden over de samenstelling van de producten die ze kopen en eisen ze dat deze geen schadelijke stoffen bevatten.

Omdat elke negatieve publiciteit rond de gezondheid van uw producten nefast is, getuigt het van gezond verstand om preventieve maatregelen te treffen zoals het opstellen van een "beperkte stoffenlijst" of Restricted Substances List (RSL).

Centexbel helpt u bij het opstellen van uw RSL lijst die schadelijke stoffen kan bevatten zoals zware metalen (Ni, Cr, Pb), ftalaten en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK).

De RSL dient als basis voor een overeenkomst tussen uw bedrijf en uw leveranciers over de afwezigheid of beperkt gebruik van de opgesomde stoffen.

Centexbel assisteert uw bedrijf bij het controleren of de regels worden nageleefd. In overeenkomst met uw bedrijf stellen we een testprogramma op om de overeenkomst met de RSL te evalueren. De testresultaten zijn gebaseerd op het gebruik van verschillende analysetechnieken, zoals:

  • ICP-OES - kwantitatieve bepaling van zware metalen
  • GC-MS - Gas chromatographie, in combinatie met de massaspectrometer geeft informatie over alkylfenolen, overeenkomstige ethoxylaten, chloorfenolen, organische tinverbindingen, pesticiden, ftalaten, polyaromatische waterstoffen, chloorbenzenen en toluenen
  • Thermische extractie gaat vooraf aan de GS-MS analyses zoals in de bepaling van dimethylfumaraat, solventen en andere vluchtige organische stoffen (VOC)
  • HPLC - liquid chromatography bepaalt azo- en disperse kleurstoffen
  • Met behulp van specifieke en snelle screening technieken (XRF en IR) selecteren we de kritische stoffen in complexe producten alvorens over te gaan tot een grondige analyse van de relevante parameters

Centexbel begeleidt uw bedrijf in het communiceren van de testresultaten aan uw leveranciers.

LC-MS Triple Quad

LCMS – Liquid Chromatography Mass Spectrometer

xrf generated image

XRF testresultaat van namaakjuwelen

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Chemisch Lab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be