Principe

DYNAMIC THERMO-MECHANICAL ANALYSIS

DTMA

Dynamische thermo-mechanische analyse, DTMA, is een analytische methode waarbij men dynamisch de thermo-mechanische eigenschappen van een kunststof meet tijdens verhitting of afkoeling. Hierbij wordt de elasticiteitsmodulus (of storage modulus, G’), viscociteitsmodulus (of loss modulus G’’) en de trillings- of dempingscoëfficiënt (Tan delta) in functie van temperatuur, frequentie en tijd bepaald.

DTMA kan kleine overgangsgebieden bepalen die met DSC niet kunnen worden gedetecteerd.

Werkwijze

Een gestandaardiseerd monster wordt tussen gefixeerde en beweegbare klemmen geplaatst.

Er zijn hierbij 3 opstellingen mogelijk:

  • Single of Dual Cantiliver klem
  • 3-puntsbuiging
  • Trekmodus

Met behulp van de beweegbare klem wordt een oscillerende beweging met specifieke amplitude op het monster gebracht, hierbij wordt de temperatuur geleidelijk aan opgedreven.

In functie van temperatuur, frequentie en rek worden volgende data bekomen:

  • Elasticiteitsmodulus (E’ – Storage modulus)
  • Viscositeitsmodulues (E” – Loss modulus)
  • Dempingsfactor (Tan delta)

Toepassingen

Bepalen van

  • glastransitie of glasovergang
  • overgangsstadia in de kunststof
  • kruip- en relaxatiegedrag bij verschillende temperaturen

Leaflet

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel-VKC
Etienne Sabbelaan 49
8500 Kortrijk
Belgium
+32 56 29 27 00
info@vkc.be