Stereomicroscope

The stereo or stereoscopic or dissecting microscope is an optical microscope designed for low magnification observation of a sample.

XRF

X-ray fluorescence (XRF) is the emission of characteristic "secondary" (or fluorescent) X-rays from a material that has been excited by bombarding with high-energy X-rays or gamma rays.

SiRoPAD

De sIRoPAD scant en meet de kunststofmonsters die verspreid liggen over de reflectieplaat in een ononderbroken beweging, en slaat de resultaten op als een volledig excel bestand of via USB, WLAN op de PC.

Universal tester: trekbank

De "universal tester" of trekbank wordt gebruikt om het trek-rek diagramma, de buigmodulus en compressiekracht te meten van proefstukken uit kunststof

TGA

TGA is een analysemethode die de gewichtsverandering van een monster meet tijdens verhitting.

MFR

De MFR (Melt Flow Rate) meet de uitstroomsnelheid van thermoplasten door een capillair bij een voorgeschreven temperatuur en gewicht.

ISO gecertificeerde matrijs

Vereisten volgens meervoudige doelstellingen van test specimen voor kunststofmaterialen.

Impacttest op kunststoffolie

Bepaling van de energie die nodig is om een kunststof folie te beschadigen door de impact van een dart in vrije val.

Heat Deflection temperature

“Heat deflection temperature” wordt gedefinieerd als de temperatuur waaraan een standaard testmonster een bepaalde doorbuiging ondergaat onder invloed van een bepaalde constante belasting.

Hardheid van kunststoffen en rubbers

Hardheid wordt gedefinieerd als de weerstand van een materiaal tegen permanente indeuking. Het is één van de meest gemeten parameters en wordt vaak vermeld in de technische datasheets van kunststoffen en rubbers.