Brandgedrag van PBM's

Beoordeling van de weerstand van Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen hitte, vuur, metaalspatten

Ontvlambaarheid van meubelen, bedden, matrassen en bedartikelen

Ontvlambaarheidstesten is ongetwijfeld één van de belangrijkste testprocedures in de textielindustrie omwille van de veiligheidsaspecten in het geval van brand.