Ontvlambaarheid van meubelen, bedden, matrassen en bedartikelen

Ontvlambaarheidstesten is ongetwijfeld één van de belangrijkste testprocedures in de textielindustrie omwille van de veiligheidsaspecten in het geval van brand.