Speelgoed: ontvlambaarheid van speelgoed

De Europese norm EN 71:2 vermeldt de categorieën ontvlambare materialen die in alle speelgoed verboden zijn, alsmede vereisten betreffende de ontvlambaarheid van bepaald speelgoed wanneer het aan een kleine ontstekingsbron wordt blootgesteld.

Radiant panel test

Testmethode om de reactie te meten en te beschrijven van materialen, producten of assemblages tegen hitte en vlammen onder gecontroleerde omstandigheden.

Beproeving met een enkele vlambron (Kleinbrenner)

Deze test is vereist als onderdeel van de productclassificatie van vloer- en wandbekleding volgens de Europese bouwproductenverordening.

Methenamine pill test

ASTM D2859 of methenamine pill test is een vereiste voor karpetten verkocht op de US markt.

Brandgedrag van PBM's

Beoordeling van de weerstand van Persoonlijke Beschermingsmiddelen tegen hitte, vuur, metaalspatten

Ontvlambaarheid van meubelen, bedden, matrassen en bedartikelen

Ontvlambaarheidstesten behoren ongetwijfeld tot de belangrijkste testprocedures in de textielindustrie omwille van de veiligheidsaspecten in het geval van brand.