Principe

Deze brandreactie-testnorm beschrijft een testmethode om de ontvlambaarheid van een textiel karpet te bepalen wanneer het wordt blootgesteld aan een vlam onder gecontroleerde lab omstandigheden.

Tapijten en karpetten die in de Verenigde Staten worden verkocht moeten volgens de "Consumer Product Safety Commission" (CPSC) voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de respectievelijke testmethodes 16 CFR 1630 of 16 CFR 1631. 

De testmethode wordt toegepast op alle types textiele vloerbekleding, ongeacht hun fabricagemethode of samenstelling (natuurlijke of synthetische vezels). De test kan ook op niet afgewerkte materialen worden toegepast, maar de resultaten worden in dit geval niet erkend als een voldoende evaluatie van een textiele vloerbekleding voor uiteindelijk gebruik.

Methode

Geconditioneerde en oven gedroogde proefstukken worden blootgesteld aan een standaard ontstekingsbron in een tochtvrije omgeving waarna de verkoolde lengte wordt gemeten.

Testresultaten

pill test result

Pass/fail test

Een proefstuk is geslaagd voor de test als het verkoolde gedeelte van het geteste proefstuk niet groter is dan 25 +/- 0.5 mm ten opzicht van de rand van het gat in de stalen kader vanaf eender welk punt.

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel - Tapijtlab
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be