Context

Centexbel voert alle testen uit in het kader van de CE-markering van beschermende kleding en handschoenen in het kader van de Europese Regelgeving rond PBM 2016/425.  

Weerstand tegen gesmolten metaalspatten

EN ISO 9185 Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash

Het materiaal wordt getest door bepaalde hoeveelheden gesmolten metaal over het testmonster te gieten dat onder een bepaalde hoek op een frame is opgespannen. De schade wordt beoordeeld door een geëmbosseerde thermoplastische PVC sensorfilm die zich achter het doek bevindt en die de veranderingen op de film detecteert na het gieten van het gesmolten metaal. Bovendien wordt iedere hechting van het metaal op het doek genoteerd. Afhankelijk van het resultaat wordt de test herhaald, met grotere of kleinere hoeveelheden metaal tot de minimum hoeveelheid wordt vastgesteld die de schade veroorzaakt aan de film.

De beoordeling maakt gebruik van een iteratieve procedure waardoor het exacte aantal te testen specimen niet kan worden opgegeven. Meestal volstaan zeven specimen.

Brandweerpakken, -kappen en -handschoenen

EN 469 - Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding 

Deze norm betreft het ontwerp van de kleding, de minimum prestatieniveaus van de materialen en de testmethodes om deze niveaus te bepalen. Het betreft eveneens occasionele spatten van chemische of ontvlambare vloeistoffen maar niet de speciale kleding die in andere hoge risicosituaties worden gedragen zoals reflecterende beschermende kleding (beschreven in EN 1486).

EN 1486 - Beschermende kleding voor brandweerlieden - Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding 

Deze kleding biedt bescherming tegen vlammen en intense stralingswarmte en wordt alleen tijdens heel korte periodes gedragen, waardoor de brandweerman/vrouw in staat is om binnen te gaan in specifieke hoge risicosituaties die eveneens het dragen van beademingstoestellen, hoofd-, hand- en voetbescherming vereisen. De norm betreft die beschermende kleding die afhankelijk is van de capaciteit van de buitenste materie om intense stralingswarmte te weerkaatsen. Dit type reflectieve kleding kan ook in industriële toepassingen met hoge stralingshitte worden aangewend. 

EN 13911 - Beschermende kleding voor brandweermannen - Eisen en beproevingsmethoden voor brandweerkappen voor brandweermannen

Deze norm is enkel van toepassing voor situaties waarin naast brandweerkappen ook beschermende kleding (EN 469), een ademhalingsapparaat (EN 136 en EN 137), en een helm (EN 443) worden gedragen. 

EN 15614 - ISO 15384

Beschermende kleding voor brandweerlieden - Laboratoriumbeproevingsmethoden en prestatie-eisen voor brandweerkleding voor bosbrandbestrijding

Deze kleding is niet geschikt voor brandbestrijding in besloten ruimtes. De norm betreft het algemene ontwerp van de kleding, de minimale prestatieniveaus voor de gebruikte materialen en de testmethodes om die niveaus te bepalen.

EN 659+A1 - Beschermende handschoenen voor brandweerlieden

De norm is enkel van toepassing op handschoenen voor brandweerlieden die worden gedragen tijdens normale activiteiten van brandbestrijding met inbegrip van zoek- en reddingsacties. De handschoenen zijn niet bedoeld voor het opzettelijk manipuleren van chemische vloeistoffen hoewel ze bescherming bieden tegen een accidenteel contact met chemicaliën.

Als notified body # 0493 is Centexbel geaccrediteerd om alle testen volgens de hierboven vermelde normen uit te voeren

Verstuur uw proefstukken naar

Centexbel PBM
Technologiepark 70
9052 Gent-Zwijnaarde
Belgium
+32 9 220 41 51
gent@centexbel.be