Kleurechtheid bij gebruik van alcoholhoudende handgels

Het massale gebruik van alcoholhoudende handgels kan de kleuren aantasten van textiel dat regelmatig wordt aangeraakt door ontsmette handen: kleding, meubelstoffen, gordijnen, huishoudlinnen.

Ontvlambaarheid van meubelen, bedden, matrassen en bedartikelen

Ontvlambaarheidstesten behoren ongetwijfeld tot de belangrijkste testprocedures in de textielindustrie omwille van de veiligheidsaspecten in het geval van brand.