Impacttest: Charpy of Izod methode

Het doel van de impacttest is het bepalen van de slagsterkte, nl. de weerstand tegen een slag- of stootbelasting. Dit wordt via twee methodes gemeten.

Universal tester: trekbank

De "universal tester" of trekbank wordt gebruikt om het trek-rek diagramma, de buigmodulus en compressiekracht te meten van proefstukken uit kunststof

DSC

Differential Scanning Calometery (DSC) is een thermische analysetechniek die de temperaturen en warmtestromen meet, gekoppeld aan transities in het materiaal, in functie van tijd en temperatuur in een gecontroleerde atmosfeer.

TGA

TGA is een analysemethode die de gewichtsverandering van een monster meet tijdens verhitting.

DTMA

Dynamische thermo-mechanische analyse, DTMA, is een analytische methode waarbij men dynamisch de thermo-mechanische eigenschappen van een kunststof meet tijdens verhitting of afkoeling.

Heat Deflection temperature

“Heat deflection temperature” wordt gedefinieerd als de temperatuur waaraan een standaard testmonster een bepaalde doorbuiging ondergaat onder invloed van een bepaalde constante belasting.

Vicat Softening Temperature

The Vicat softening temperature is the temperature at which a flat-ended needle penetrates the specimen to the depth of 1 mm under a specific load.

MFR

De MFR (Melt Flow Rate) meet de uitstroomsnelheid van thermoplasten door een capillair bij een voorgeschreven temperatuur en gewicht.

Rotationele reologiemeter

Rotationele reometrie is een krachtige techniek om de complexe vloei-eigenschappen te meten van alle materiaalsoorten en is voldoende gevoelig om de viscositeit te meten van polymeeroplossingen, en krachtig genoeg om de visco-elasticiteit te meten van high modulus polymeren of composieten.

Capillaire reometrie

Reologie bestudeert een aantal fysische stromingseigenschappen van materialen.